top of page

Otel Çalışanlarının İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi

(Eğitim Kodu : OSE-04 )

EĞİTİMİN AMACI:

On beş yıldır birçok şirkete yaptığımız yönetim danışmanlığı ve verdiğimiz eğitimler neticesinde gözlemlediğimiz üzere çalışanların, gerek yönettikleri kişilerle, gerek meslektaşlarıyla, gerek bağlı olduğu yönetici veya patronlarıyla, gerek müşteri ve tedarikçileriyle yaşadıkları ciddi sıkıntıların temelinde iletişim eksikliği yatmaktadır. Öyle ki, bu sıkıntılar, önce çalışanı ardından da çalıştığı kurumu verimsiz çalışmalara, çalışanlar arası dedikodulara, çatışmalara, müşteri kayıplarına, müşteri şikâyetlerine vs. gibi ciddi problemlerin içine sokmaktadır. Fakat bu ve bunun gibi çalışanları direkt ilgilendiren problemler bireysel ve kurum içi etkin iletişimle çözülebilir. Ya da sürekli değişimlerin yaşandığı iş dünyasında çalışanları değişime hızlı adapte edebilmenin de temelinde güçlü ve etkin iletişim yatar. Özellikle emek yoğun bir sektör olan konaklama sektörü için insan faktörü ön plana çıktığından dolayı iletişim kalitesi son derece önemli hale gelmektedir.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitim programının amacı, katılımcıların yukarıda belirtilen yaşadıkları veya yaşayabilme ihtimali olan sıkıntıları yaşamamaları için bireysel ve kurum içi iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Otel işletmelerinde kurumsal ve bireysel iletişimin önemi

 • İletişim eksikliğinin şirkete maliyetleri

 • Otel işletmelerinde sözlü ve yazılı iletişim

 • İletişimin oluşum süreci

 • İletişim tekniklerinden etkin yararlanma ve kurumsal dilin geliştirilmesi

 • Bir insanın iletişim kapasitesi nedir? Neden önemlidir?

 • Transaksiyonel iletişim yöntemi

 • İyi bir dinleyici olabilme üzerine pratik tavsiyeler

 • Sosyal ilişki düzeyleri, algılama/empati ve doğru modelin tasarlanması

 • İletişim modellerinde sorun çözme

 • İyi bir konuşma için nelere dikkat etmek gerekir?

 • Beden dili nedir?

 • İletişim sırasında beden dilimizden nasıl faydalanabiliriz?

 • Hangi beden hareketleri ne anlama gelir?

 • Konuyla ilgili mini film gösterimi, müzik dinletileri, oyunlar ve örnek uygulamalar

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Kurum içi veya kurum dışı iletişim konusunda sıkıntı yaşayan ve otel işletmelerinden hizmet alan tüm müşteriler ile direkt temas halinde olan tüm çalışanlar, birim yöneticileri, müdürler, şefler ve topluluk önünde sunum yapan çalışan ve yöneticiler bu eğitime katılabilir.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitimin sonunda, kurumsal ve bireysel iletişimin önemini, iletişim modellerini, sözlü ve yazılı iletişimin etkin bir biçimde kullanımını, kurum içi ve dışı iletişim etkinliğinin nasıl arttırılabileceğini, beden dilini okuma ve etkin kullanma yöntemlerini öğrenirler. Ayrıca yapılan örnek uygulamalar ve oyunlar ile bu konudaki becerilerini geliştirme imkânı elde ederler.

bottom of page