top of page

Otel Çalışanları İçin Kurum Kültürü Geliştirme ve İş Disiplini

(Eğitim Kodu : OSE-09 )

EĞİTİMİN AMACI:

Kurumsal aidiyet, bir kişinin çalıştığı şirkete karşı hissettikleridir ve her çalışanın şirketin ortak değerleri benimsemesini ifade eder. Bu nedenle kurumsal aidiyet, hem şirketin başarısına, hem de çalışanın kendi performansına olumlu anlamda etki eden bir konudur. Çünkü çalışanların şirkete karşı kurumsal aidiyetlerini ve sahiplenmelerini artırmaya ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik sistematik çalışmaların yapılması, şirketin yönetim kalitesine, hizmet kalitesine, müşteri memnuniyetine ve dolaylı olarak karlılığına çok önemli katkılar sağlayacaktır.

Buradan hareketle tasarlanan eğitimin temel amacı, katılımcıların kurum kültürü, hizmet kalitesi ve takım olabilme ile ilgili bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak ve bu konudaki motivasyonlarına olumlu katkı yapmaktır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Kurum kültürü nedir?

 • Kurum kültürü bir otel için neden  önemlidir?

 • Kurum kültürünü geliştirme için kime ne görevler düşer?

 • Kalitenin ve/veya kalitesizliğin maliyeti işletmemiz için nedir?

 • Turizmde personel kalitesi (bireysel kalite) sistemi nasıl etkiler? Neler yapılması gerekir?

 • Hizmet kalitesi, iş verimliliği, müşteri memnuniyeti, iş disiplini ile iletişim ilişkisi nedir?

 • Bir turizm şirketi personelden iş disiplini anlamında neler bekler?

 • Öz disiplin (kendi kendini disipline etme) nedir ve nasıl yapılır?

 • Uygulama çalışması

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1/2 gün (4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Tüm turizm sektörü çalışanları (servis elemanı, ön büro, mutfak personeli, idari çalışanlar vs.) bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda,

 • Kurum kültürü konusunda bilinç düzeylerini artırmış olurlar.

 • Kurum kültürünü güçlendirme adına neler yapabileceklerini öğrenirler.

 • Bireysel hizmet kalitelerini artırmanın püf noktaları hakkında bilgi sahibi olurlar.

 • Öz disiplin sağlayabilme konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırmış olurlar.

bottom of page