top of page

Otelcilikte profesyonel ekip yönetimi

(Eğitim Kodu : OSE-03 )

EĞİTİMİN AMACI:

Genel anlamda, plan yapma, planlanan işleri ve bu işlerde görev alacak kişileri organize etme, onları yönlendirme, koordine etme, kontrol etme olarak tanımlanabilecek yönetim, gün geçtikçe meslek haline gelmeye ve bir o kadar da zor olmaya başladı. Özellikle emek yoğun çalışan otel işletmeler için bu daha da ön plana çıkmaktadır. Nitekim bu zorluk, sistemi ve günlük işleri yönetmekten ziyade, özellikle insanı etkin ve verimli bir şekilde yönlendirme noktasında kilitlenmeye başladı. Çünkü çalışanların sosyal ve kültürel anlamdaki tutum ve davranışları, iş yapış tarzları, toplumun ve işverenlerin beklentileri, yönetim teknikleri, şirketlerin kurumsallaşma süreçleri sürekli değişmekte ve beraberinde yöneticileri de değişime zorlamaktadır.

Dünyaca ünlü yönetim gurusu Peter Drucker’ın ifade ettiği gibi, zeka, hayal gücü ve bilgi bir yöneticinin sahip olması gerekli önemli zenginliklerdir. Ama yalnızca etkinlik, onları başarılı neticeler almaya götürür. Nitekim etkin olabilmeyi başardığımızda yöneticilik mesleği kendimiz ve işletmemiz için yüksek katma değer sağlayabilen hale gelir.

Yukarıda ifade edilen tespitlerden ve yaptığımız ön analiz neticesinden hareketle otel işletmelerine yönelik özel olarak tasarlanan bu eğitim, otelimizin amaçlarına ulaşması için ekip arkadaşlarınıza yol gösteren, süreçleri yöneten ve denetleyen siz değerli yöneticilere, gerek kendileri, gerekse otel için insanı yönetme noktasında daha fazla katma değer sağlayabilmelerine destek olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Öte yandan etkinlik, pratiklerin bütününden oluşan bir alışkanlıktır. Pratiklerse en kolay, alıştırma yapa yapa öğrenilir. Bu nedenle eğitim sırasında yapılacak birçok interaktif uygulamayla (örnek olay çözümlemeleri, canlandırma çalışmaları, kısa film gösterimleri ile) katılımcıların etkin yöneticilik becerilerini geliştirmelerine imkan tanınacaktır. Ayrıca yine eğitimin değişik noktalarında aktarılan farklı sektörlerdeki farklı yöneticilik uygulamaları ve onların sonuçları ile katılımcılar, kendilerini ve şirketlerini kıyaslayıp çeşitli çıkarımlar elde edebileceklerdir.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • ETKİN YÖNETİCİLİK

  • Otel işletmelerinde yönetim ve yöneticilik ne anlama gelir?

  • Etkin yöneticilik nedir? Etkin yöneticiliğin otele sağlayacağı faydalar nelerdir?

 • ETKİN BİR YÖNETİMİN BEŞ TEMEL FONKSİYONUNU

  • İş planlaması yapma

  • Organize etme (organizasyon, işgücü planlaması ve görev dağılımı)

  • Ekibi yönlendirme

   • Liderlik

   • Çalışan motivasyonu

   • Disiplin

  • Otel ve ekip içerisinde koordinasyonu sağlama

  • Takip ve Kontrol

 • OTEL İŞLETMELERİNDE ETKİN YÖNETİCİLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME SÜRECİ

  • Kendini, oteli ve ekibini analiz etme

  • Zamanı etkin kullanma

  • İş süreçlerinde ve ekipte üretkenliğini ve katma değeri artırma

  • Zor insanlarla (çalışan ve otel misafiri) başa çıkma ve ikna etme teknikleri

  • Etkin kararlar verme ve uygulama

 • ATÖLYE ÇALIŞMASI (eğitimin farklı noktalarında)

  • Örnek olay uygulamaları (case study),

  • Canlandırma (role play) çalışmaları,

  • Mesaj iletici kısa video gösterimleri,

  • Başarı hikâyeleri

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime genel müdür, genel müdür yardımcıları, bölüm müdürleri (ön büro, yiyecek içecek, teknik servis, house keeping, satın alma, satış ve pazarlama vs.) ile tüm birimlerin şefleri katılabilir.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar,

 • İnsanı yönetme noktasında kendilerine ve çalıştıkları otele daha fazla katma değer sağlayabilecek bilgi ve beceriler elde edecekler, etkin yöneticilik ile ilgili güncel yöntemler ve konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 

 • Yönetimin olmazsa olmaz beş temel fonksiyonu olan “planlama, organize etme, yönlendirme, koordine etme ve kontrol” konusunda aldıkları pratik bilgiler ile kendilerini geliştirme veya güncelleme imkanı elde edebileceklerdir.

 • Çalışan yönetimi ile ilgili mevcut bilgi ve becerilerini pekiştirme imkanı elde edecekler ve bildikleri ama farkına varamadıkları konularda farkındalık düzeylerini artırabileceklerdir.

 • Yönetim kademelerini yükseldikçe yöneticiler, uzmanlık bilgisinden daha çok insan ve organizasyon yönetimi bilgisine ihtiyaç duyacakları için eğitim sonunda, Türev Danışmanlığın turizm sektörü ile ilgili profesyonel deneyimlerinden faydalanmış olacaklardır.

 • Zor çalışanlar ve zor misafirlerle ilişki kurma ve onları ikna etme teknikleri üzerine pratik tavsiyeler almış olacaklar.

 • Katılımcılar, ihtiyaçlarına ve yaşadıkları sıkıntılara karşılık gelecek şekilde hazırlanan farklı örnek olayları diğer katılımcılarla birlikte grup çalışması tekniğiyle çözümlemeye çalışıp, bu konudaki pratiklerini geliştirme imkanı elde edeceklerdir ve konuyla ilgili olarak yapılacak kısa video gösterimleri, canlandırma (role play) çalışmaları ve aktarılacak başarı hikayeleri ile öğrendiklerini pekiştirebileceklerdir.

bottom of page