top of page

Özel Sağlık İşletmelerinde Yönetim Becerilerini Geliştirme

(Eğitim Kodu : SSE-02 )

EĞİTİMİN AMACI:

Genel anlamda, plan yapma, planlanan işleri ve bu işlerde görev alacak kişileri organize etme, onları yönlendirme, koordine etme, kontrol etme olarak tanımlanabilecek yönetim, gün geçtikçe meslek haline gelmeye ve bir o kadar da zor olmaya başladı. Özellikle özel sağlık sektöründe emek yoğun ve stresin yüksek olması nedeniyle insan yönetmek daha da zordur. Nitekim bu zorluk, sistemi ve günlük işleri yönetmekten ziyade, özellikle insanı etkin ve verimli bir şekilde yönlendirme noktasında kilitlenmeye başladı. Çünkü çalışanların sosyal ve kültürel anlamdaki tutum ve davranışları, iş yapış tarzları, hasta ve hasta yakınlarının ve sağlık sektörünün beklentileri, yönetim teknikleri sürekli değişmekte ve beraberinde yöneticileri de değişime zorlamaktadır.

Yukarıda ifade edilen tespitlerden hareketle tasarlanan bu eğitimde ana amaç, eğitime katılan yöneticilerin gerek kendileri, gerekse sağlık kuruluşu için insanı yönetme noktasında daha fazla katma değer sağlayabilmelerine destek sağlamaktır. Katılımcıların etkin yöneticilik konusundaki farkındalık düzeylerini artırmak, onlara insan yönetimi konusunda teorik ve pratik bilgiler aktarmak ve mevcut yöneticilik deneyimleriyle pekiştirebilecekleri uygulanabilir bilgiler aktarmak diğer amaçlardır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Etkin yöneticilik nedir?

 • Sağlık sektöründe yöneticilik neden daha zordur?

 • İyi bir yönetici olup olmadığımı nelere bakarak anlayabilirim? (TEST ÇALIŞMASI)

 • Sağlık sektöründe etkin bir yönetimin beş temel fonksiyonunu

 • Farklı yaş gruplarındaki personele nasıl davranılmalıdır?

 • Psikolojisi bozulan sağlık personeline nasıl davranılmalıdır?

 • Panik anında ekibi nasıl yönetebiliriz?

 • Hasta ve hasta yakınları ile ekibimizin ilişkilerini nasıl yönetebiliriz?

 • Çalışanlarımıza takdir ve uyarıyı nasıl yapmalıyız?

 • Terfi etmeyi bekleyen çalışanların beklentilerini nasıl yönetmeliyiz?

 • Adil davranılmadığını düşünen personeli nasıl yönetmeliyiz?

 • Değişim psikolojisini yönetirken nelere dikkat etmeliyim?

 • Toplantı yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

 • UYGULAMA: Koordinasyon toplantısı

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitim; insan yöneten her yönetici (mesul müdür, başhekim, başhekim yardımcıları, bölüm müdürleri vs.) katılabilir.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar,

 • İnsanı yönetme noktasında kendilerine ve çalıştıkları sağlık kuruşuna daha fazla katma değer sağlayabilecek bilgi ve beceriler elde edecekler, etkin yöneticilik ile ilgili güncel yöntemler ve konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 

 • Yönetimin olmazsa olmaz beş temel fonksiyonu olan “planlama, organize etme, yönlendirme, koordine etme ve kontrol” konusunda aldıkları pratik bilgiler ile kendilerini geliştirme veya güncelleme imkanı elde edebileceklerdir.

 • Ayrıca çalışan yönetimi ile ilgili mevcut bilgi ve becerilerini pekiştirme imkanı elde edecekler ve bildikleri ama farkına varamadıkları konularda farkındalık düzeylerini artırabileceklerdir.

 • Yönetim kademelerini yükseldikçe yöneticiler, uzmanlık bilgisinden daha çok insan ve organizasyon yönetimi bilgisine ihtiyaç duyacakları için eğitim sonunda, konuyla ilgili destekleyici, tamamlayıcı ve pratik bilgiler almış olacaklardır.

bottom of page