top of page

Performans Değerlendirme Sistemi Kurulumu

(Eğitim Kodu : OİK-12 )

EĞİTİMİN AMACI:

Performans Değerlendirme, çalışanların iş yerindeki etkinliklerini arttırılması amacıyla bireyin elde ettiği başarıları belirleyen temel süreçleri içeren organizasyonel bir sistemdir. Belirli bir iş veya görev tanımına sahip olan çalışanın, bu iş ve görev tanımını ne düzeyde gerçekleştirdiğinin belirlenmesi Performans Değerlendirme Sistemi olarak tanımlanabilir. Performans Değerlendirme Sistemi ile çalışanın tanımlanmış olan görevlerini belirlenmiş zaman dilimi içerisinde ne düzeyde gerçekleştirebildiğini çalışan ve kurum rahatlıkla görebilmektedir.

Performans Değerlendirme Sistem eğitimi, şirket hedefleri ile çalışan için önceden belirlenmiş iş standartlarına karşılık, çalışanın göstermiş olduğu performansının en etkin ve an adil bir biçimde değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Performans Değerlendirme Sistemi, şirketin yönetsel kararlar alması gereken konularında en önemli araçlarından biridir. Bu kararlar ücretler, ikramiyeler, eğitim, terfiler, kariyerler ile ilgili olabilir. Bu eğitim ayrıca, iyi bir performans yönetiminin nasıl olması gerektiği, performans değerlemenin önemi, bunun nasıl kullanılacağı, performans değerlerinin nasıl ve nerelerde değerlendirilebileceği ile ilgili fikir sahibi olmaya yardımcı olacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Yeni insan kaynakları yönetiminde insan faktörü

 • Performans değerlendirme kavramı nedir?

 • Performans değerlendirme sisteminin avantajları

 • Performans değerlendirme sistemi nedir ve nasıl oluşturulur?

 • Performans değerlendirme sisteminde değerlendirme kriterleri

  • Beyaz yaka çalışanlar için performans kriterleri

  • Mavi yaka çalışanlar için performans kriterleri

  • Yöneticiler için performans kriterleri

 • Performans değerlendirme sistemi ölçüm yöntemler

  • Beyaz yaka çalışanlar için performans ölçümü

  • Mavi yaka çalışanlar için performans ölçümü

  • Yöneticiler için performans ölçümü

 • Performans değerlendirme sonuçlarının geri bildirimi

 • Performans değerlendirme sonuçlarının personel ücretlerine yansıtılması

 • Performans değerlendirme sonuçlarına göre işletme içindeki eğitim ihtiyacının belirlenmesi

 • Performans değerlendirme ve kariyer planlama

 • Performans değerlendirme sisteminde karşılaşılan zorluklar

  • Beyaz yaka çalışanlar için performans ölçümü

  • Mavi yaka çalışanlar için performans ölçümü

 • Oluşturulan sistemin etkinliğini arttırmak için tavsiyeler

 • Performans değerlendirme örnek uygulamaları, değerlendirme formlarının paylaşımı

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 2 tam gün (14 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Eğitime, işletmelerin personel ve insan kaynakları yöneticileri veya sorumluları ile performans değerlendirme sistemi uygulayıcıları katılabilir. Ayrıca eğitim, performans değerlendirme sisteminin kurulma aşamasında olan firmaların müdür ve yöneticilerin de katılımına uygundur.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda; performans yönetiminin nasıl uygulanılacağını, performans yönetimi sonucunda nelerin elde edilebileceğini, performans değerlendirme sisteminin işletmeye göre nasıl oluşturulacağını, oluşturulan performans değerlendirme sisteminin nasıl uygulanacağını, performans Değerlendirmedeki ölçüm yöntemlerini öğreneceklerdir. Ayrıca Performans Değerlendirme Sistemini uygulayan firmalardan örneklerler, eğitimde yapılacak örnek uygulamalarla ve kullanılabilecek bazı kaynak ve formatların paylaşımı nedeniyle pratiklerini geliştirme imkanı da elde edeceklerdir.

bottom of page