top of page

EĞİTİMİN AMACI:

Şirketlerin en yoğun bölümlerden biri olan Personel ve Özlük İşleri bölümü, İnsan Kaynakları’nın en önemli ayağını oluşturur. Personel ve Özlük İşleri bölümünün önemi, çalışma hayatında ne yazık ki çok da iyi anlaşılamamıştır. Fakat çalışma koşulları ile ilgili yapılan düzenlemeler, caydırıcı idari para cezaları vb. sebeplerle konunun önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Çok fazla alt dalı olan, kapsadığı konular ve sorumlulukları oldukça fazla olan bu bölüm SGK, ÇSGB, İş-Kur gibi kurumların yanında Meslek Odaları, Sağlık Kurumları, İcra daireleri, İş Mahkemeleri gibi pek çok yer ile de iletişim halindedir. Her yapılan hata gerek resmi bildirim ve gerekse kanun-yönetmeliklerle düzenlenen sorumluluk çerçevesinde, idari para cezası olarak işverene geri dönmektedir. 

 

Programın amacı; katılımcılara, çalışma hayatının yoğun temposu içinde böylesine önemli bir bölüm olan Personel ve Özlük İşlemleri hakkında bilgiler vermek, iş akışını aktarmak, örnekler sunmak, yasal yaptırımlar konusunda aydınlatmak, uygulamadan kaynaklanabilecek hataları en aza indirmek konusunda bilgilendirmektir. 

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Personel özlük işlemelerinin kapsamı nedir? İşçi ve işveren için neden önemlidir?

 • İş akışına göre personel ve özlük işlemleri ve somut uygulama tavsiyeleri

  • İş yeri kuruluş ve kapanış işlemleri

  • Sigortalı işe giriş işlemleri ve yasal bildirimler

  • Sigortalı çalışma süreci

  • Özlük dosyası hazırlama

  • Resmi yazışmalar

  • Şirket içi yazışmalar

  • Tutanaklar

  • Savunmalar

  • Ücretli-ücretsiz izinler

  • Yıllık izin uygulaması

  • İş kazası ve meslek hastalığı

  • İşverenlere yönelik sigorta prim destekleri

  • Sigortalı işten çıkış işlemleri ve yasal bildirimler

 • Puantaj ve ücret bordrosu hazırlamanın püf noktaları

  • Puantaj hazırlamada nelere dikkat etmeli?

  • Puantaj hesaplamalarında hatalar nerelerden kaynaklanır? Nasıl önlenebilir?

  • Ücret türleri ve hesaplamaları (brütten nete ücret hesaplama)

  • İşveren maliyet hesabı

  • Ücret bordrosu hazırlama, bordro parametreleri

  • Gelir vergisi dilimleri, kümülatif gelir vergisi matrahı, damga vergisi, SGK taban-tavan ücretleri, kıdem tazminatı tavanı, sakatlık durumu, asgari geçim indirimi, SGK iş yeri tehlike sınıfları, normal-emekli çalışanın durumu vs. tanımlar

  • Bordronun kontrol edilmesi

  • Kıdem tazminatı hak kazanma koşulları ve hesaplaması

  • İhbar tazminatı hak kazanma koşulları ve hesaplaması

  • Yıllık izin hak kazanma koşulları ve hesaplaması

 • İş Hukuku uygulamalarında dikkat edilmesi gereken can alıcı hususlar

  • 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yönetmelikler

  • İş sözleşmesi türleri

  • İş sözleşmesinin feshinde dikkat edilecek hususlar

  • Fesih türleri ve sonuçları

  • Fesihlerden önce yazılı savunma almanın önemi

  • Hak düşürücü sürenin önemi

  • Ücretin saklı kısmı

  • Ücret kesme cezası

  • İdari para cezaları

  • Yargıtay Kararlarından örnekler

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün ( 7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Sektör, şirket ve unvan ayrımı olmadan personel ve özlük işlemleri ile ilgili her düzeydeki yöneticiler (firma sahipleri, ortakları, yöneticileri, uzmanları, personel bölümü yöneticileri, uzmanları, personeli vs.) bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • Yasalara ve iş yerinin mevcut durumuna uygun olarak personel ve özlük işlemleri konusunda bilgi edinirler,

 • İş akışı sırasında dikkat edilecek hususları öğrenirler,

 • Konuyla ilgili hap bilgiler alırlar,

 • En önemlisi de ezbere iş yapma yerine konunun mantığını kavrayıp neyi nereden sorgulaması gerektiğini bilirler,

 • Özellikle bordro programlarına bağlı kalmadan kendileri bordroyu kontrol edebilmeyi öğrenirler.

 • Bu konuda hem danışmanlık hem de eğitim anlamında 21 yıllık bir uzmanlığı olan firmanın deneyimlerinden faydalanırlar.

Personel ve Özlük İşlemleri

(Eğitim Kodu : OİK-50 )

bottom of page