top of page

EĞİTİMİN AMACI:

Orta ve üst düzey yöneticiler planlamanın nasıl gelişme gösterdiğini takip ve kontrol edebildikleri derecede başarılı olabilirler. Takip ve kontrol sayesinde üretimi direkt ve dolaylı olarak etkileyen faktörleri tespit edip bunları önleme ve düzeltme hususunda çözümler üretirler. Bu yöntem görünüşte karmaşık ve zor, ama gerçekte sade ve basit metodlardan oluşan bir süreçtir. Ancak nasıl, ne zaman ve ne şekilde uygulandığı etkinlik derecesini arttırır ve azaltır. Konunun detaylarıyla incelenmesi ve anlaşılarak eksiksiz uygulanması kayıpları en aza indirmede ve hedeflenen karlılığa ulaşılmada en önemli husustur. Her işletmede uygulanan bu amaçlı farklı yöntemler kullanılmakta ama istenen neticeler alınamamaktadır.

Amacımız, yöneticilerimizi bu konuda yeterli bilgilerle donatmak ve örnek olay çözümü ile bilgilerini pekiştirmek ve etkinliklerini arttırmaktır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

*  Yönetici kimdir?

*  Yöneticinin görevleri nelerdir?

*  Yöneticiler görevlerini nasıl yapmalı?

*  Takip nedir?

*  Takip neden ve  nasıl yapılmalı?

*  Takip yaparken kullanılan araçlar ve yöntemler

*  Kontrol nedir?

*  Kontrolü kimler nasıl ve neden yapmalı?

*  Kontrol araç ve yöntemleri

*  Takip ve kontrolün üretim işletmelerindeki önemi

*  Takip ve kontroln etkin yönetimdeki yeri

*  Takip ve kontrol işletmelerin gelişimini nasıl sağlar?

*  Takip ve kontrol ile ilgili vaka (case study) çalışması

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Özellikle siparişe göre üretim yapan işletme orta ve üst düzey yöneticileri, her siparişin değişken yapıları karşısında geliştirmek zorunda oldukları takip ve kontrol yöntemler karşısında nasıl yaklaşım göstererek bu işlemleri en basit ve en sade şekilde çözüme ulaştıran sistemleri anlama becerisine kavuşmak isteyenler bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitimin sonunda katılımcılar, işletme yönetiminde çok iyi bilinen ama tam olarak uygulanmayınca yöneticiyi etkisiz, işletmeyi karsız bırakan yöntemleri günlük olarak etkin kullanma becerisi kazanacaklar ve güncel bir vaka (case study-örnek olay) çözümü ile bunu pekiştirme imkanı elde edeceklerdir.

Yöneticiler İçin Planlama, Takip ve Kontrol

(Eğitim Kodu : YON-11 )

bottom of page