top of page

EĞİTİMİN AMACI:

Problem, amaçları zedeleyen, bozan, istenilen şartlarda ürün üretimini engelleyen, üretilen ürünlerin birbiriyle tutarlı, uyumlu olmasını önleyen olaylardır. Üretim işletmeleri gittikçe karmaşık hale gelen yaşamda, her gün çeşitli boyutta problemle karşı karşıya kalıyor. Gittikçe aratan sayıda problem ile karşı karşıya kalan üretim işletmeleri bu problemlerin birçoğunun çözümünü ya erteliyor ya da problemlerle birlikte yaşamayı tercih ediyorlar. Problemlere hızlı, kalıcı ve etkili çözüm üretmek ve çözmek, günümüzün iş yaşamında işletmelerin varlığını sürdürmeleri ve başarılı olmaları için gerekli bir koşuldur. Bir üretim işletmesi problemlerini ne kadar erken tanıyıp belirler ve çözümlerse, varlığını sürdüğü pazarda rakipleri karşısında o kadar güçlü ve başarılı olur.


Bu eğitim temel amacı, takım ruhunun aşılanması, yaratıcı zekânın ortaya çıkarılması, problemler karşısında doğru kararlar alabilmek için ana sebeplerin doğru olarak teşhis edilmesini sağlamaktır. Eğitimin hedefi, problem çözme tekniklerini tanıtmak ve bu tekniklerin kullanımını üretim işletmelerine uygun çeşitli örnek olaylar ve uygulamalarla pekiştirmektir. Katılımcıların problemlere olumlu ve sistematik yaklaşımla kalıcı çözümler oluşturmaları, sağlıklı kararlar almaları konusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirmek eğitimin temel içeriğini oluşturmaktadır.
 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Problemin nedir? Bir problemin yapısında neler vardır?

 • Üretim işletmesi olarak bizim için problemleri teşhis etmek neden önemlidir?

 • Problemleri nasıl teşhis edeceğiz ve farkına varacağız?

 • Biz üretim işletmeleri için sistematik problem çözmenin aşamaları

 • 5N1K- Yararlanabileceğimiz problem çözme teknikleri nelerdir? Onları nasıl kullanacağız?

  • Kontrol Listeleri,

  • Pareto diyagramı

  • Sebep – sonuç diyagramı,

  • Beyin fırtınası,

  • Nominal grup tekniği

  • Serpme diyagramı,

  • SWOT Analizi

  • Histogram ve Kontrol Kartları

 

 • Problem çözme tekniklerinin kullanılmasında dikkat etmemiz gerekenler

 • Hangi problem çözme tekniğini kullanacağımızı nasıl seçeceğiz?

 • Çözdüğümüz problemi nasıl yorumlayacağız?

 • Örnek problem çözümlemeleri, beyin fırtınası

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

İşletmenin her alanında çalışan problemlerle karşı kaşıya olan yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, şefler ile problem çözme yeteneğini geliştirmek isteyen herkes.
 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim; katılımcıların iş yerlerinde yaşanan sorunları ortaya çıkmadan önceden görebilmelerini, önlem alabilmelerini, sorunlar karşısında çatışma yaratmak değil ekip olabilmeyi ve analitik düşünebilmeyi, yaratıcı zekalarını kullanarak sorunun asıl nedenlerini bulup kökten çözümleri oluşturabilmeyi kazandırır. Çalışanların kazanacağı bu yetkinlik ve beceriler üretim işletmelerinin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.

Problem Çözme Teknikleri

(Eğitim Kodu : UKY-07 )

bottom of page