top of page

Mavi Yakalı Çalışanlara Yönelik Problem Çözme Teknikleri

(Eğitim Kodu : UKY-32 )

EĞİTİMİN AMACI:

Üretim şirketlerin bir çok yönetici ve çalışan zamanın yetmediğinden, işleri yetiştiremediklerinden ya da az eleman ile çalışmak zorunda olduklarından yakınırlar. Bu problemlerin temelinde,  günlük problemlerin kök sebebini bularak çözmek yerine, bir nevi yangın söndürme yapmak olduğunu, her gün tekrarlayan ama kök nedenler yerine sadece semptomlarını ortadan kaldırdığımız sorunlar olduğunu biliyor muydunuz?

Üretim şirketlerinde yaşanan problemlerin % 80 ‘i günlük problem çözme aracı olan ve her mavi yaka tarafından kolaylıkla uygulanabilecek Yerinde Gör_Analiz Et_Uygula ile ortadan kaldırılabilir. Temelinde,   ekip ile birlikte problemin olayın olduğu yerde tanımlanarak incelenmesi, kök sebebin bulunarak buna yönelik aksiyonların belirlenmesi ve problemin tekrarlanmaması yönünde standartlaştırma yapılması mantığına dayanmaktadır. Bu problem çözme aracını işletmede mavi yaka çalışanlar arasında yaygınlaştırararak, çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi ve motivasyonun artırılarak, şirkete bağlılıklarının sağlanması ve  günlük yangın söndürme işleri yerine üretime daha fazla katma değeri olacak işlere odaklanma  fırsatı da yakalanmış olur.

Bu aracı ilk uygulamaya başladığınızda metodolojiyi ve yaklaşımı öğrenmek için çok zaman harcayacağınızı baştan belirtmekte fayda var. Bu bilinci mavi yaka çalışanlarınız arasında yaygınlaştırdığınızda göreceksiniz ki problemler tekrarlanmayacak,  sonuçlar sürdürebilir olacak ve en önemlisi de problemler mavi yaka tarafından çözülebildiği için, yöneticilerin (üretim amiri, üretim şefi, üretim müdürü, fabrika müdürü vs.) stratejik işlere daha fazla zaman ayırabilmesi mümkün olacaktır.

 

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimin temel amacı, üretimin mutfağında yer alan üretim personelinin günlük problemleri geciktirmeden kök sebeplerini bularak ortadan kaldırarak operasyonu daha verimli hale getirebilecek temel problem çözme tekniklerini öğretmek ve işletme içindeki iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına mavi yakalı personelin de katılımını sağlayabilecek günlük problem çözme yetkinliğini artırmaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Mavi yakalı personel için problem çözme neden önemlidir?

 • Yerinde Gör_Analiz Et_Uygula nasıl başlatılır?

 • Yerinde Gör adımı yol haritası: Mavi yakalı personel problemi olayın olduğu yerde görmeden nasıl çözebilir ve tanımlayabilirsin?

 • Analiz Et yol haritası: Kök sebebi bulmaz isen semptomlar ile uğraşırsın

 • Beyin fırtınası

 • Balıkkılçığı

 • 5 Neden analizi

 • Etki_Efor Matrisi

 • Uygula yol haritası: Standartlaştırma yapmazsan herkesten o işi aynı şekilde yapmalarını ve sonuçların sürdürebilirliğini nasıl beklersin?

 • SOP

 • Tek Nokta Dersi

 • Kontrol Listesi

 • Poka Yoke

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim 1/2 gün, 4 saat sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime, tüm mavi yakalı çalışanlar (işçi, operatör, usta yardımcısı, usta, ustabaşı, formen)  ve günlük problem çözme tekniklerinin mantığını öğrenmek isteyen ve işletme içinde yayılımını sağlayacak olan üretim yöneticileri, mühendisler, üretim sorumluları, teknik elemanların katılması uygundur.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Üretimin mutfağında yer alan mavi yakalı personelinin günlük problemleri geciktirmeden kök sebeplerini bularak ortadan kaldırarak, operasyonu daha verimli hale getirebilecek temel problem çözme tekniklerini uygulamalı ve basit anlatımla öğrenecekler.

 • İşletme içindeki iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına mavi yakalı personelin de katılımını sağlayabilecek günlük problem çözme yetkinliğini artıracaklar.

 • Eğitim danışmanın geniş uygulama deneyiminden faydalanacaklar.

 • Sonuçta, günlük problemlerin kangren olmadan kök sebeplerini bularak nasıl çözüleceğini ve sonuçların sürdürebilir olması için izlenecek yollar hakkında bilgi sahibi olurlar.

bottom of page