top of page

Sağlık İşletmeleri 

Sektör Danışmanlığı

sağlık_işletmeleri_sektör_danışmanlığı.jpg
sağlık_işletmeleri_sektör_danışmanlığı.jpg
sağlık_işletmeleri_sektör_danışmanlığı.jpg

"sağlıklı kurumsal yönetim"     

Merkez yönetiminde, yönetim  yönetiminde bir merkezdir.


Neden  Danışman Firma? 
Günümüzde tıpta yapılan değişikliklerin dünyasında sağlık harcamalarının artmasına neden olmuştur. Hastalıklardan korunma, kronik hastalıklardaki artış, stresli bağlı ruhsal problemleri, toplumun daha kaliteli sağlık hizmeti beklentileri ve bu beklentiyi yerine getirmeye yönelik yüksek teknoloji kullanımı Sağlık sektöründe bu beklentilere bağlı olarak artan maliyetler, sonuçta sağlık işletmelerinin fayda-maliyet analizini çok iyi yapmaları gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Modern işletme anlayışı yönetme ihtiyacını bu kategoriye dahil olmak üzere.  

 

Sağlık işletmelerinin yönetimi, gereklilik yapısı ve gerekse hizmet sektöründe hasta ve hasta yakınlarının bulunduğu yerler psikolojik yapı gereği, diğer seçeneklerden çok farklıdır. Bu şekilde Türev Sağlık İşletmeleri Yönetim Danışmanlığı , sağlık işletmelerinde karşılaşılan problemleri çözmek ve yeni çağa ayak uydurmak ve kurumsallaşma yolunda sağlam bir çözümdür.   Hangi Alanlarda Danışmanlık Hizmeti Vermektedir? - Sağlık işletmelerinde stratejik yönetim planlaması ile ilgili ve hayata geçirilme etkinlikleri, - Sağlık işletmelerinde finansal yapı iyileştirme çalışmaları, - 

  • Sağlık İşletmelerinde IFHP, bütçeleme, raporlama paketi ettik fayda/cost Analizleri,

  • Sağlık İşletmelerinde hasta sınıflandırma sistemleri ettik sağlık iş gücü Planlaması'dır / İnsan Kaynakları Yönetimi,   

  • Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, hasta memnuniyetinin yaratılması ettik algılanan Hizmet kalitesinin yükseltilmesi Çalışmaları,

  • Sağlık işletmelerini Geleceğe güvenilir ulaştıracak bilgi için gerekli,  

  • Sağlık işletmeleri yönetimi eğitim programları,

bottom of page