top of page

Satış Ekibini Hedefe Kilitleme Yöntemleri

(Eğitim Kodu : SPE-09 )

EĞİTİMİN AMACI:

Satışı, “sunduğumuz ürün veya hizmetlerin müşterilerimizin mevcut veya potansiyel ihtiyaç ve beklentileri ile örtüştürebilme ve müşterilerimizin satın alma kararı vermesine yönlendirilme süreci olarak tanımlayabiliriz. Fakat ekonominin değişken yapısı, rekabetin şiddetinin artması, merdiven altı çalışan rakiplerin piyasa dengelerini bozması, müşterinin daha bilinçli ve daha nazlı olması gibi nedenlerle satış elemanlarının işleri zorlaşmıştır. Üstelik bunun üstüne şirket içinde profesyonel bir satış yönetimi söz konusu değilse, söz konusu satış ekibinin işi daha zorlaşmaktadır. Nitekim bu da satış yöneticisinin de performansını düşürmektedir. 

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitim, katılımcıların satış ekibin, hedef odaklı yönetme ve onları hedef kilitleme konusunda profesyonellik düzeylerini artırmalarına destek sağlayabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilimsel bilgi ile pratiğin harmanlandığı bu eğitim, “satıcıların göstereceği performans, satış yöneticilerinin göstereceği liderlik performansı ile doğru orantılıdır”, temeli üzerine kurgulanmıştır.  

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 

 • KENDİNİN LİDERİ OLMA

  • Yönetim, yönetici ve liderlik kavramları

  • Satış yönetiminin amacı ve sorumlulukları

  • Başarılı satış yöneticisinin bilmesi gerekenler

 • EKİBİNİN LİDERİ OLMA

  • Satışın ABC’si

  • Satışın püf noktaları

  • Satış hedefleri belirleme 

  • Hedefler çerçevesinde eylem planı yapma

  • Hedefe inandırma ve hedefe kilitleme yöntemleri

  • Satış ekibine liderli yapmanın 10 adımı

  • Satış ekibi oluşturma yöntemleri

  • Nereden ve nasıl bulunur?

  • Ekibi güçlendirmek için en doğru zaman nasıl belirlenir?

  • İşe alım mülakatı yapma

  • İşe alım kararı verme 

  • Oryantasyon

  • Satış toplantılarını etkin hale getirme

  • Ekibi ve iş süreçlerini takip ve kontrol etme mekanizmaları

  • Satış yöneticileri için satışçı ekibini geliştirme yöntemleri

  • Egosu yüksek satışçılar

  • Reddedilme korkusu yaşayan satışçılar

  • Teknik bilgisi eksik satışçılar

  • Önyargıları olan satışçılar

  • Dürüst olmayan satışçılar

 • İŞİNİN LİDERİ OLMA

  • Etkili kararlar alma yöntemleri

  • Üst yöneticilere proje ve öneri sunarken dikkat edilecek hususlar

  • Satış yönetiminde etkin raporlama yapmanın püf noktaları

 • UYGULAMA ÇALIŞMALARI 

  • Örnek olay çözümü

  • Canlandırma

  • Konuyla ilgili kısa videolar

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 gün (7 saat) sürelidir.

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Şirketlerin genel müdürleri, satış müdürleri, bölge müdürleri, şatış şefleri ve satıştan sorumlu tüm yöneticiler bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda;

 • Satış ekibine doğru hedef verme ve onları bu hedeflere kilitleme konusunda bilgiler öğrenecekler ve bu konuda eğitmenin saha satış tecrübelerinden faydalanmış olacaklar.

 • Satış ekibinin gönlünü fetheden bir satış yöneticisi ve lider olmanın püf noktalarını öğrenecekler.

 • Doğru bir satış ekibi ve organizasyonun kurma yöntemleri hakkında bilgileri artıracaklar ve bakış açılarını genişletecekler.

 • Takip ve kontrol etkinliklerini artırabilecek tavsiyeler alacaklar.

 • Yönettiği satış departmanının veya biriminin yönetsel etkinliğini artırma yöntemlerini öğrenecekler.

 • Satış ekibinin motivasyonu ve performansını artırma ile ilgili tavsiyeler alacaklar.

 • Satış ekibindeki çalışanların yetkinlik ve becerilerini artırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.

 • Eğitim süresince piyasadan alınmış örnek uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacaklar.

 • Eğitim danışmanın geniş uygulama deneyiminden faydalanacaklar.

bottom of page