top of page

Mağazacılık Satış Danışmanlarına Yönelik Satış ve İletişim Teknikleri

(Eğitim Kodu : PSE-06 )

EĞİTİMİN AMACI:

On üç yıldır birçok şirkete yaptığımız yönetim danışmanlığı ve verdiğimiz eğitimler neticesinde gözlemlediğimiz üzere çalışanlar, gerek yönettikleri kişilerle, gerek meslektaşlarıyla, gerek bağlı olduğu yönetici ve patronlarıyla, gerek müşterileriyle yaşadıkları ciddi sıkıntıların temelinde iletişim eksikliği yatmaktadır. Bu durum mağaza satış danışmanları içinde geçerlidir.

Fakat mağaza satış danışmanlarını direkt ilgilendiren bu ve buna benzer iletişim problemleri, büyük oranda bireysel ve kurum içi etkin iletişimle çözülebilir.

Öte yandan günlük koşuşturma içinde “neyi?, nasıl? ne zaman?, neden?” yaptığının bile farkına varamayan… Yöneticilerin yönlendirmeleri ile robot gibi söylenenleri yapan mağaza içi satış danışmanları gözlemlediğimiz durumlar olmuştur. Mağazayı açmak ve müşteriyi beklemek babadan kalma bir yöntem olarak tarihin sayfalarına gömüldüğü günümüzde müşteriye karşı farklı strateji ve taktikler ile alternatiflerimiz arasında farklı olmanın yolları aranmaktadır.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitim programının iki temel amacı vardır. Birincisi, satış danışmanlarının yaşadıkları veya yaşayabilme ihtimali olan iletişim kaynaklı sıkıntıları yaşamamaları için bireysel ve kurum içi iletişim becerilerini geliştirmelerine ve ortak hedefler peşinde koşan bir takım olabilmelerine yardımcı olmaktır. İkincisi, mağaza içinde müşteri öncesi, anı ve sonrasını kapsayan süreçlerde müşteri ilişkilerinin profesyonelce sürdürülmesine katkı sağlamaktır.  Eğitim sürecinde katılımcılarla birlikte yapılan grup çalışmaları, oyunlar ve canlandırma çalışmaları ile eğitimin interaktif olarak geçmesi hedeflenmektedir.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • İLETİŞİM TEKNİKLERİ

  • İletişim nedir?

   • Kurumsal ve bireysel iletişim nedir?

   • Bilerek veya bilmeyerek sürekli kurduğumuz iletişim nasıl bir akışta ilerler?

  • İletişim yönetimi

   • İletişim süreci nasıl yönetilir?

   • İletişim analizinin yapılması

   • Etkili bir iletişim yönetiminin aşamaları

   • Farklı modellerde bireysel tutumlar

  • İletişimde karşılıklı etkileşim

   • İletişimde dinlemenin önemi; etkili dinleme nedir?

   •  Etkin dinleyicinin temel özellikleri/kazanımları

   • Yanlış dinleme türleri

   • İyi dinleyicinin temel ilkeleri

  • Kurumsal iletişim açısından bireyler arası ilişkileri yönetme

   • Mağazacılıkta insan ilişkilerini engelleyen davranışlar

   • Mağazacılıkta insan ilişkilerini kolaylaştıran davranışlar

   • Kendi aramızda yaşanan iletişimsel anlaşmazlıkları önleme ve olumluya çevirme

  • Takımdaşlık/takım olma

   • Takım nedir? Takım olmak gerekli midir?

   • Mağaza satış danışmanları arasında takım ruhu nasıl yakalanır?

   • Takım kalitesi nedir? Nasıl belirlenir?

   • Takım olmak ne işe yarar?

  • Eğitim İçi Uygulamalar (Canlandırma, oyun vs.)

 • SATIŞ TEKNİKLERİ

  • Mağazacılıkta Geleneksel ve Modern Satış

   • Mağaza içi satışa yeni tanım ve yeni bir bakış

   • “Müşteriye mal değil, arkasındaki fayda satılır” sözünün ardında olanlar,

   • Mağaza içi satışta MMH (Mükemmel Müşteri Hizmeti)

  • Mağaza Müşterisinin Analizi

   • Müşteri tiplerini bırak! Müşteri davranışlarına bak…

   • Müşterinin satın alma potansiyelini analiz etme ve buna göre satış yapma

   • Toptan ve perakende satışta müşteri davranışı ve potansiyeli nasıl analiz edilir?

   • Müşteri davranışları nelerdir, nasıl anlaşılır, ne anlama gelir?

   • Müşterinin doğru analiz edilebilmesi için müşterinin beden dilini okuma

   • Müşterinin beden dili ne diyor?(elleri neden bu şekilde, başı neden sola eğik, gözleri neden yukarıya bakıyor? Bu hareketlerin anlamı var mı?)

  • Mağaza İçi Müşteri İlişkilerini Yönetme

   • Mağaza içi müşteriye karşı kullanacağımız üç önemli argüman...

   • Kötü hizmetin bedeli…

   • Müşteriyi dinleme ve doğru analiz etme

   • Müşteriyle etkin(amaç odaklı) bir diyalog kurabilme

   • Mağazaya gelen müşteriye kılavuz(yol gösterici) olma

   • Müşteriye alternatif/muadil ürünler sunabilme

   • Ek ürün satışı nedir ve nasıl yapılır?

   • Satış sırasında müşteriden gelen itirazları nasıl giderebiliriz?

   • Mağaza içi satış personelinin beden dilini müşteriyi satın alma kararı verdirecek şekilde etkili kullanabilmesi

   • Mağaza içinde davranışlar (müşteri yokken-müşteri varken)

   • Alış veriş yapmadan çıkan müşteriyi potansiyel müşteriye dönüştürebilme; tekrar gelmesini sağlayacak şekilde akılda kalıcı olma.

   • Bizim mağaza’da satış yapmak (Uygulama)

   • İnteraktif uygulamalar

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Mağaza içinde gerek toptan ve gerekse perakende satış yapan ve müşterilerle bire bir iletişimde bulunan tüm mağaza içi satış danışmanları bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda şu faydaları edebilirler:

 • İşlerine bu güne kadar bakmadıkları bir pencereden bakabilmelerine ve bireysel gelişimlerinin iş hayatında kendileri ve çalıştıkları şirket için neden gerekli olduğunun farkına varmalarını sağlayacaktır. 

 • Kurumsal ve bireysel iletişimin önemi daha iyi anlamış ve iletişim kalitesini yükselterek hem kendi iş memnuniyetini hem müşteri memnuniyetini yükseltebileceklerini fark etmiş olurlar.

 • İletişim teknikleri, kurum içi ve dışı iletişim etkinliğinin nasıl arttırılabileceğini, yaşanan değişimlere adapte olmada iletişimden yararlanmanın yollarını öğrenirler.

 • Ayrıca takım olabilme veya takım ruhunu geliştirme adına ilk adımı atmış olurlar.

 • Mağaza müşteri ilişkilerini daha profesyonel yürütme imkanı elde ederler.

 • Mağazacılıkla ilgili modern satış tekniklerini öğrenirler.

 • Deneyimli satış danışmanları, satış teknikleri ile ilgili bildiklerinin farkına varıp, bunların ne kadarını hayatlarına geçirdikleriniirdelerken, eksiklerini ve yapmadıklarını anlayıp mesleki sorgulamayı yaparken; deneyimsiz katılımcılar ise satış sürecinin farklı yönlerini görüp eksiklerini fark edip bunları takviye etmenin gerektiğini anlarlar.

 • Bununla birlikte eğitim içerisinde yapılan uygulamalar ve oyunlar ile bu konudaki farkındalıklarını artırma imkanı elde ederler.  İnteraktif olarak geçen bu eğitimin sonunda pratik bilgiler öğrenerek, mevcut bilgi ve deneyimlerini pekiştirerek ve eğlenerek bir eğitim geçirmiş olurlar.

bottom of page