top of page

Satışta İkna

(Eğitim Kodu : SPE-18 )

EĞİTİMİN AMACI:

Türk Dil kurumuna göre ikna, “bir konuda birinin inanmasını sağlama ve inandırmadır”. Satışta ikna ise, mevcut ve potansiyel müşteri ihtiyaçlarını satın alma davranışına yönlendirme sürecidir. Nitekim müşteriden bilgi alma, sattığımız ürün/hizmetle ilgili itirazlarını giderme, satın alma kararı vermeye yönlendirme, sorularını cevaplama, müşterinin anlaşma şartlarına uygun hareket etmesini sağlama, pazarlık yapma, oluşabilecek şikayetlerini karşılama gibi konularda ikna hep karşımıza çıkar. Birçok araştırma ve uygulama da, satıcıların ikna tekniklerini bilmesi  ve kullanması durumunda, satış sürecinde daha iyi performans sergiledikleri gözlenmiştir.

Söz konusu tespitlerden hareketle tasarlanan bu eğitime katılarak, satışın zorlu süreçlerinde öz motivasyonunuza katkı sağlayarak, iknanın temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olacak, bilgilerinizi gözden geçirecek ve bu gücü daha etkin kullanarak satışta performansınıza katkı sağlayabileceksiniz. 

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 

 • İkna nedir?

 • İkna sürecinde zihin nasıl çalışır?

 • Bir insan nasıl ikna olur?

 • Satışta 35 saniye

 • Satışta 40 çıkarma taktikleri

 • İknanın 6 kısa yolu

 • Farklı insan karakterlerini ikna etme taktikleri

 • Satış itirazlarını olumluya çevirme ve satışı kapatma

 • Satışın %80’i motivasyondur

 • Motive ol ya da öl

 • Pirelerden motivasyon dersler

 • Bir satışçının gizliği günlüğü

 • Kısa video gösterimleri

 • Satış diyalogları canlandırma çalışmaları

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim 1 gün ( 7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime, satış süreçlerinde ikna konusunda bilgi ve tecrübelerini artırmak isteyen tüm satıcı ve satış yöneticileri katılabilir.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda;

 • İkna sürecinin zihinsel süreçleri öğrenecekler ve bu konudaki bakış açılarını genişletecekler.

 • Etkili ikna prensipleri ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.

 • Satış kapatma teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.

 • İkna sürecinde motivasyonun önemi konusunda farkındalıklarını artıracaklar.

 • Satış sürecinde öz motivasyonlarını nasıl canlı tutabilecekleri ile ilgili tavsiyeler alacaklar.

 • Satış süreçlerinde ikna tekniklerini daha etkin kullanarak satış performanslarına katkı sağlamış olacaklar.

 • Eğitim danışmanını ikna konusunda uygulama tecrübelerinden yararlanacaklar.

 • Eğitimde yapılan interaktif uygulamalarla eğlenerek öğrenecekler.

bottom of page