top of page

EĞİTİMİN AMACI:

Şirketler kar için kurulur ve yaşamları buna bağlıdır. Bazı işletmeler yıllarca devamlı ve yüksek karlar elde ederler. Bazıları ise inişli çıkışlı hareketleriyle bir dönem elde ettikleri karı sonraki dönemde katlanmak zorunda kaldıkları zarara kurban ederler.

Sürekli kar elde etmeyi başaran şirketler ile sürekli karsızlığı (ya da az karlılığı) sürdüren şirketler arasındaki fark nedir? Bazı şirketler karlarını sürekli ve kalıcı kılarken rakiplerinden farklı olarak ne yapmakta, rakiplerinin göremediği neyi görmektedirler? Kısacası daha fazla karlılığı nasıl başarmaktadırlar?

Bu soruların cevapları eğitimin amacını oluşturmaktadır. Eğitimde kullanılan örneklerle katılımcılara işletmelerinin karlılık performansını nasıl iyileştirecekleri, bu performansı nasıl kalıcı hale getirecekleri ve bu konuda da rakiplerinden nasıl avantajlı hale gelebilecekleri anlatılmaktadır.

Müşteri beklentilerine cevap verebilme yeteneğinin işletmelerin kar alanlarını belirlediği günümüzde, işletmelerin bu beklentiye cevap vererek kar alanlarını nasıl genişletebilecekleri konusu bu eğitimin nihai amacını oluşturmaktadır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

1-   Şirket profili oluşturma

       · Şirketi tanımak ( analiz yöntemleriyle şirket bilgilerini tanımlamak )

       · Sektörel bilgileri ve rekabet koşullarını tanımlama

       · Pazar, müşteri, rekabet ve genel piyasa bilgilerinin değerlendirilmesi

2-   Müşteri / Tüketici analizi

       · Müşteri/tüketici tercihlerinin analizi ( Değişen tüketici taleplerinin işletmeye etkileri )

       · Müşteri/tüketicilerin inançları, değerleri ve tutumları

3-   Hedef belirleme ve planlama

       · Strateji oluşturma

             *  Stratejik planlama süreci

             *  Stratejik yönetim süreci

       · Planlama

             *     Finansal planlama

             *     Üretim planlama

             *     Yönetim planlama

4-   Kar ve kar maksimizasyonu

       · Kar nasıl ortaya çıkar?

       · Karlılık psikolojisi ve sürecin yönetimi

       · Karlılık modelleri nelerdir ve hangi model neye göre seçilmeli?

       · Karını korumak, sürekli ve kalıcı kılmak

5-   Karlılık ile ilgili başarılı ve başarısız uygulama örnekleri

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime küçük, orta ve büyük ölçekli tüm şirketlerin yönetim ve icra kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, departman müdürleri katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitimi tercih eden katılımcılar öncelikle kendi şirketlerinin karlılık performansını ölçebilmeyi, ölçüm sonuçlarıyla elde edecekleri bilgiler ışığında karlılığı nasıl hedeflenen noktaya çıkarabileceklerini, bu vesile ile rakiplerine nasıl fark atabileceklerini ve bunların yollarını tartışma imkanı bulmaktadırlar. Eğitim sırasında örnek olay ve vaka çalışmaları yapılarak bu başarı ve/veya başarısızlığı sergilemiş işletmelerin yapısı da incelenerek çıkarımlar yapılmaktadır.

Şirket KARLILIĞINI Artırma Yöntemleri

(Eğitim Kodu : YON-04 )

bottom of page