top of page
Şirket Yapılanması Danışmanlığı
Şirket_Yapılanması_Danışmanlığı.jpg
Şirket_Yapılanması_Danışmanlığı.jpg
Şirket_Yapılanması_Danışmanlığı.jpg

Şirket yapılanması danışmanlığı hizmetimiz, şirketlerin değişen piyasa dinamiklerine uyumlaşmaları için ihtiyaçları olan organizasyonel, yönetsel, operasyonel yapılarının oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bu hizmet altında sıralanan çalışmaların ortak amacı şirketlerin izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve denetlenebilirlik ilkeleri ışığında yeniden yapılanmalarına yardımcı olmaktır.

Gerek iş yapma koşullarındaki değişimler, gerek çalışanların kuşaklara özel beklentilerindeki değişimler, gerek rakip davranışlarındaki değişimler, gerek tedarik koşullarındaki değişimler, gerek teknoloji tabanlı değişiklikler nedeniyle tüm şirketler dünkü iş yapma modelleri ve yapılarıyla yeni dönemin dinamikleriyle baş edemeyecekleri bir gerçektir. Şirketler, kuşkusuz yeni dönem dinamikleriyle baş edebilecekleri bir yapıya kavuşmak durumundadırlar.

Şirket yapılanması danışmanlığı hizmetlerimiz kendi içinde büyümeye çalışan yada birleşme ve/veya satın almalarla büyümeye çalışan şirketlerde organizasyonel, yönetsel ve operasyonel verimliliğin artırılmasına yardımcı olacak çalışmaları kapsamaktadır. Bu değişim dönüşüm sürecinde şirketler, kendi içyapılarını yeniden oluştururken ya da mevcudu revize ederken yasal zorunluluklara uyum konusunda da gelişim kat etmektedirler.

Şirket yapılanması danışmanlığı, yeniden yapılanan, kurumsallaşma düzeyini artırmak isteyen veya yeni yönetim tekniklerini bünyesine entegre etmek isteyen   şirketlere uygun çözüm paketleri sunma, hareket planı belirleme ve sonuca varma hedefindedir. 

Bu güne kadar biriktirdiğimiz ulusal ve uluslararası proje yönetme deneyimimiz ile şirketlerin değişim ve dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duydukları, değer yaratan yeni fikir, model ve uygulama alternatiflerini sunmak için buradayız.

Türev danışmanları, şirket yapılanması danışmanlığı deneyimlerini

altı farklı hizmet olarak sunmaktadır;

Kurumsallaşma_Çalışmaları.jpg

Kurumsallaşma Çalışmaları

yeniden-yapılanma-çalışmaları.jpg

Yeniden Yapılanma Çalışmaları

Organizasyonel-Yapılanma-Çalışmaları.jpg

Organizasyonel Yapılanma Çalışmaları

Yeniden Konumlandırma Çalışmaları

Organizasyonel-Dönüşüm-Çalışmaları.jpg

Organizasyonel Dönüşüm Çalışmaları

doküman-oluşturma-çalışmaları.jpg

Doküman Oluşturma Çalışmaları

bottom of page