top of page
Stratejik Mimari Danışmanlığı
stratejik-mimari-danışmanlığı.jpg
stratejik-mimari-danışmanlığı.jpg
stratejik-mimari-danışmanlığı.jpg

Stratejik mimarı danışmanlığı, şirketlerin gelecek kurgusunun sağlıklı yapılabilmesi için bu günden başlayarak nelerin, ne şekilde yapılması gerektiğinin tanımlanması üzerine kurgulanmış bir hizmettir.

Stratejik mimarı danışmanlığı hizmetinin amacı, şirketlerde hedeflerle yönetim olarak tanımladığımız stratejik yönetim modeline geçişi hazırlamak, bunun için gerekli olan mevcut durum analizi çalışmalarını yapmak, makro ekonomik, sektörel ve rakip analizlerini yaparak şirketin gelecek kurgusunun yapılmasına yardımcı olmaktır.

Şirketlerin hedeflediği başarıya ulaşmaları için sadece sahip oldukları kaynaklar yeterli değildir. Aynı zamanda bu kaynakların şirketlerin yapabilirlikleriyle uyumlu bütünsel bir stratejik kurguya ihtiyaçları vardır.

Stratejik mimari danışmanlığı hizmeti ile şirketlerin gelecek hedeflerinin tanımlanmasına, bu hedeflerin hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, tedarikçiler gibi tüm paydaşları tarafından ortak hedef olarak anlaşılması ve kabullenilmesi için gerekli şirket ikliminin oluşmasına katkı sağlıyoruz.

Stratejik mimari danışmanlığı hizmetini sunan danışmanlarımız farklı sektör ve büyüklükteki firmalarda edindikleri deneyimlerini, bu hizmeti talep eden müşterilerimize sunmaktadır.

Türev danışmanları, Stratejik mimari danışmanlığı deneyimlerini

sekiz farklı alt başlık olarak sunmaktadır;

  • Stratejik mimari çalışmaları

  • Şirket mevcut durum analizi çalışmaları

  • Şirket çatı stratejisi belirleme çalışmaları

  • Alt stratejilerin belirlenmesi çalışmaları

  • Taktik ve politikaların oluşturulması çalışmaları

  • Aksiyon planı oluşturulması çalışması

  • Hedeflerle yönetim metodolojisi çalışmaları

  • Şirket yetkinliklerinin ölçümlenmesi çalışmaları

  • Stratejik kontrol modeli oluşturma çalışmaları

bottom of page