top of page

Stratejik Yönetim

(Eğitim Kodu : YON-13 )

EĞİTİMİN AMACI:

Strateji kavramı, son yıllarda iş yaşamı, medya, basın gibi birçok ortamda çok sık karşımıza çıkan bir konudur. Nitekim, rakiplerin yapılmış veya yapılması olası faaliyetlerini inceleyerek, amaçlara ulaşmak için belirlenen uzun dönemli kararlar bütün olan strateji, günümüzde rekabetin birçok sektörde oldukça yoğunlaşması ve yıkıcı olması nedeniyle işletmeler için üzerinde ciddi düşünülmesi gereken bir konu olmuştur.

İşletme olarak, ayakta kalabilmek veya rekabet yarışında sürdürülebilir üstünlük elde edebilmek için doğru ve tutarlı stratejileri keşfetmek gerekmektedir.

Buradan hareketle tasarlanan eğitimde, şirketin ve pazarın yapısına uygun stratejilerin sistematik olarak nasıl seçilebileceği, hangi durumda hangi stratejilerin seçilebileceği, seçilen stratejilerin uygulamaya nasıl geçirileceği ve uygulanan stratejilerin amaçlanana ulaşıp ulaşmadığının kontrolünün nasıl sağlanabileceği konusunda teorik ve pratik bilgiler aktarılacaktır. Yapılacak örnek uygulama çalışmaları ile pratik yapma imkanı tanınacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

1.   Giriş

       - Stratejik yönetim ile ilgili terim ve kavramlar

       - Stratejik süreç

       - Niçin strateji?

2.   Strateji seçimi

       - Strateji belirtirken nelere dikkat edilmeli

       - Kurum kültürü ve strateji ilişkisi

       - İşletmesel yetenekler ve strateji ilişkisi

       - İşletmesel yetkinlikler ve strateji ilişkisi

       - Stratejik yönlendirme

       - Strateji seçiminde çevre ilişkisi

       - Dış çevresel faktörler

       - İç çevresel faktörler

       - Strateji seçiminde işletme verilerinin analizi

       - Temel stratejiler

            o    Büyüme stratejileri

            o    Küçülme stratejileri

            o    Durağan stratejiler

            o    Karma stratejiler

            o    Kurumsal stratejiler

            o    İş yönetim stratejileri

            o    Fonksiyonel stratejiler

3.   Strateji ve işletmeye adaptasyonu (stratejilerin uygulanması)

       - Stratejilerin uygulanmasında kullanılan teknikler

       - İşletme yapıları ve sistemler

       - Yönetim biçimleri ve paylaşılan değerler

4.   Stratejik değerlendirme ve kontrol

       - İşletmelerin stratejik değerlendirmesi

       - Stratejik Kontrol

 

5.   Sonuç

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 2 tam gün (14 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Eğitime, küçük, orta ve/veya büyük ölçekli tüm aile şirketlerinin kurucuları, ortakları, genel müdür ve yardımcısı düzeyindeki profesyonel yöneticileri, ilgili bölüm müdürleri ve stratejistler katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar, yapılmış stratejik planlama doğrultusunda şirketin ve pazarın yapısına uygun stratejilerin sistematik seçim süreci hakkında kapsamlı bilgiler elde edeceklerdir. Hangi durumda hangi stratejilerin seçilebileceği, seçilen stratejilerin uygulamaya nasıl geçirileceği ve uygulanan stratejilerin amaçlanana ulaşıp ulaşmadığının kontrolünün nasıl sağlanabileceği konusunda teorik ve pratik bilgiler öğreneceklerdir. Ayrıca piyasada yapılmış uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi olup kıyaslama yapma imkanı bulacaklar ve yapılacak örnek olay çözümlemeleri (case study) ile pratik yapma imkanı elde edeceklerdir.

bottom of page