top of page

Süreç Yapılandırma Danışmanlığı

süreç-yapılandırma-danışmanlığı.jpg
süreç-yapılandırma-danışmanlığı.jpg
süreç-yapılandırma-danışmanlığı.jpg

Şirketler çatı stratejilerinde tarif ettikleri hedeflere ulaşmak için tüm proses adımlarını bir mantık çerçevesinde ve süreç yapılanması altında tanımlamak istemektedirler. Hedefler doğrultusunda sonuçlar alınabilmesi için süreçler de doğru yapılandırılmalıdır.

Süreç Yapılandırma Danışmalığı çalışmaları kapsamında çalışmaya konu olan şirketin bünyesindeki farklı yapıların derinlemesine analiz çalışması gerçekleştirilerek mevcut durumu ortaya konulmaktadır. Söz konusu yapılar şirketin mevcut işleyişini ve uzun vadeli rekabet avantajını doğrudan etkileyen organizasyonel, yönetsel, operasyonel ve süreç bazlı yapılarıdır. Ayrıca, çeşitli analiz metodları kullanılarak analizler yapılmakta ve gerekli “İyileştirme Alanları” belirlenmektedir.

Bu iyileştirme alanlarında gerekli çalışmalar yapılmalı ve sonuçlar hedefler doğrultusunda ölçülmelidir. Süreç performans göstergeleri, süreçlerin verimliliği ve etkililiğini ölçmek amacı ile belirlenen parametrelerdir. Bunlar için hedefler belirlenmeli ve düzenli ölçümlerle zaman içinde kaydedilen iyileşme ve/veya kötüleşme izlenmeli ve değerlendirilmelidir.

Süreçlerle yönetimde etkililik; sürecin müşteri isteklerine uygun çıktı sağlama yeteneği ‘doğru işi yapmak’ olarak tarif edilirken, verimlilik ise süreç için gerekli kaynakların doğru kullanımı ‘işi doğru yapmak’ olarak tarif edilmektedir. İş süreçleri ile ilgili ölçme denildiği zaman bu iki boyutun ölçülmesi gerekmektedir. Günümüzde müşterinin beklentisi artık sadece ucuzluk, kalite ve hızlı teslimat değil, kendine özel tasarım ve hizmet üretilmesidir.

Bu nedenle Süreç Yapılandırma Danışmalığı çalışmalarını yürüten danışmanlarımız nihai müşterilerin beklentilerine cevap oluşturabilmek adına bizden hizmet talep eden müşterilerimize aşağıdaki başlıklarda hizmet vermektedirler;

 • Mevcut Durum Analizi çalışmaları

 • Süreç analizi çalışmaları

 • Süreç tasarımı çalışmaları

 • Ana süreç, alt süreç ve tamamlayıcı süreçler oluşturma çalışmaları

 • Kritik performans göstergeleri-KPI belirleme çalışmaları

 • Kritik performans göstergeleri-KPI ölçümleme çalışmaları

 • Kritik performans göstergeleri-KPI analiz ve yorumlama çalışmaları

 • Süreç iyileştirme çalışmaları

 • Kurumsal verimlilik modeli oluşturma çalışmaları

 • Verimlilik analizleri

 • Verimlilik ölçümlemeleri

 • Süreçlerle yönetim modellemesi çalışmaları

 • Süreçlerle yönetim uyumlaştırma çalışmaları

 • Raporlama çalışmaları

bottom of page