top of page

Tekstil ve Konfeksiyon Sektör Danışmanlığı

tekstil_konfeksiyon_sektör_danışmanlığı.jpg
tekstil_konfeksiyon_sektör_danışmanlığı.jpg
tekstil_konfeksiyon_sektör_danışmanlığı.jpg

" verimli  emek,  kaliteli  ürün,  verimli   işletme

Tekstil sektörü son yıllarda ülkeler arası acımasız bir rekabetle karşı karşıya zorlu bir mücadele vermektedir. Kar marjları minimize olurken, üretim işletmelerimiz bu şartlara uyum sağlamak için farklı yaklaşımlar göstermektedir. Ancak bu yaklaşımlarda tercihler sistematik bir  analiz çalışmasından uzak, yönetici veya işverenlerin kişisel tercihlerine bağlı kısa ve orta vadeli olabilmektedir.

Günlük sorunların giderilmesi şeklinde olmakta, kalıcı olamamaktadır. İşletmelerin ana amacının gelişerek büyümek olduğunu bilen ve bu sektöre yatırım yapmış olan tüm girişimcilerimiz kalıcı ve karlı sonuçlar için devamlı bir arayış içinde gecikmeleri önleyememekte; hedefledikleri karlılıklara ulaşamamakta ve detaylar içinde objektif çözümlerden uzaklaşmaktadırlar. Dört modülden oluşan bu yeni danışmanlık hizmetimizle öncelikle Tekstil ve Konfeksiyon firmalarının Mevcut Durum Analizlerini (MDA) yaparak kendilerine özgü sorunların tespitine ve yine kendilerine özgü yapıları içinde çözüm getirici çalışmalarla, yardımcı olmayı amaçlamaktayız. Ana hedef, görünen değil asıl nedenlerin ortaya çıkarılarak, kayıpların azaltılması ve gerekli düzenleme ile değişimleri gerçekleştirerek, hedeflenen karlılığa ulaşılmasını sağlamaktır.  

Değişim, topyekün yönetimin ortak arzu ve hedefi ile ulaşılabilecek zorlu bir süreçtir. Çoğu zaman her olanağa sahip firmalar bile bu değişimi ne kendi içlerinde gerçekleştirebilirler, ne de uygulamanın tarafsız ve objektif olmasını sağlayabilirler. Bu amaçla, aşağıda ortak hedefe odaklı dört modülden oluşan KOBİ’lere yönelik sektöre özel TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI hizmetini tasarladık. Bu hizmetten yararlanmak isteyen firmalar kendi tercihlerini baştan belirleyebildikleri gibi, tarafımızdan yapılan MDA’ya ve bizim önerilerimize göre tercihte bulunabileceklerdir. Türev Danışmanlık Tekstil ve Konfeksyion Yönetim Danışmanlığı dört danışmanlık modülünden oluşmaktadır: 

  • Planlama ve Kontrol Sistemi Geliştirme

  • Kar Artırma Yöntemleri

  • Orta ve Üst Düzey Yönetici Etkinliğini Artırma

  • Dış Üretimde (Fasonda) Doğru ve Etkin Çalışma

bottom of page