top of page

Tekstil ve Konfeksiyonda Verimlilik ve Karlılık Artırma Yöntemleri

(Eğitim Kodu : TKE-01 )

EĞİTİMİN AMACI:

Emek yoğun sektörlerin en önemli sorunu kapasiteyi belirleyen insan, makine ve teçhizat unsurlarının uyumlu birlikteliğidir. Konfeksiyon sektörü, en yoğun insan faktörünü kullandığı için ihracatın lokomotifi olarak birinci sırada yer almaktadır. Ancak sektörümüz, düşen kurlarla ve küreselleşen dünya ekonomisinin haşin rekabeti içinde daha verimli çalışarak ve kapasite kullanım oranlarını yükselterek yeterli büyümeyi sağlayıp yerini koruyabilir. Bunun için kavramları doğru ve derinliğine anlamak ve sorunları analiz ederek işletme şartlarımıza en uygun metotlara yönelmemiz gerekmektedir. Ölçümlerimizi doğru yaparak sağlıklı bilgilere ulaşabilir ve daha etkin yönetim sağlayabiliriz. Ölçmek bilmek, bilmek ise yönetmektir. Buradan hareketle tasarlanan eğitimdeki amaç, konfeksiyon sektöründe karlılığı arttırabilmenin iki önemli yolu olan verimlilik ve kapasite kullanımı konusunda pratik ve uygulanabilir bilgiler aktarmaktır. Ayrıca farklı uygulamaların anlatımı ile katılımcıların mevcut bilgi ve deneyimleri ölçüsünde kıyaslama yapabilmelerine imkan tanımak eğitimin diğer amacıdır. 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Karlılık nedir? (Genel karlılık, faaliyet karlılığı, finansal karlılık)

 • Kapasite ve Kapasite kullanım oranı nedir? İnsan, makine, teçhizat, sistem ve metodlar

 • Sayısal ve Finansal olarak verimlilik nedir?

 • Konfeksiyonda kapasite ve kapasite kullanım oranı

 • Kesimde, Dikimde, Finişte ve konfeksiyon üretiminde verimlilik

 • Kesimde, dikimde, finişte kapasite ve kapasite kullanım oranını arttırıcı önlemler

 • Eğitim, teknoloji, dış kaynak

 • Verimliliği arttırıcı önlemler 

 • Planlama ve kontrol, koordinasyon, sistem geliştirme ve uygulama

 • Karlılığı arttırıcı verimliliğe/kapasite kullanım oranına bağlı faktörlerin sıralanması

 • İç üretim

 • Dış üretim

 • Örnek uygulamalar ve başarı hikayeleri

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitim, verimliliğe dolayısıyla karlılığa ulaşabilmek için yönetimde nelere ağırlık vermem gerekir diye düşünen ve donanımını arttırmak için çözüm önerilerinin bitmediğine inanan YÖNETİCİLER, basit ama karmaşık ve yoğun işlemlerden oluşan konfeksiyon üretiminin en etkin unsuru olan BÖLÜM ŞEFLERİ, kısa zaman sonra içinde yer alacağım bu sektörde benden neler bekleniyor, bunlara yaklaşım ve çözümlerimi hangi bazda ele almam başarılı sonuç getirecek diyen YENİ MÜHENDİSLER’ in katılımına uygundur.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitimin sonunda katılımcılar, verimlilik, kapasite kullanımı ve karlılığı arttırma konularında öğrendikleri teorik bilgilerini uygulamaya dökebilme imkanını elde edebilecekler ve kendi işletmelerinin mevcut yapısına ve şartlarına göre problemlere çözüm üretebilme becerisi kazanacaklardır.

bottom of page