top of page

Tekstil İşletmelerinde Yurt Dışı Satış ve Pazarlama

(Eğitim Kodu : TKE-06 )

EĞİTİMİN AMACI:

Satıcıların, müşteri ve işletme arasındaki en önemli görevi köprü vazifesidir. Siparişten sevkiyata kadar her detayı bilmek, uygulamak ve uygulatmak ve tüm bu konularda müşteri ile iletişimi sağlamak bilgi ve beceriye dayalı zor bir süreçtir. Doğru bilgilerle donatılmış olmak ve satış becerilerini geliştirmek, satıcıların satış potansiyelini arttırdığı kadar çalıştığı firmasına da katkısı arttıracak ve rekabetin zorlu olduğu dünya konfeksiyon pazarlarında daha da güç katacaktır.

Amacımız, ülkeden pazara, müşteri yapısından alım şekillerine, numuneden üretime, kesimden sevkiyata, kısacası siparişten mal bedeli tahsilatına kadar tüm bu bilgilerle donatılmış satıcı olma bilgileriyle güçlü ve kendine güvenen satıcıya ulaşmaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Yurtdışı satış nedir?

 • Yurtdışı Pazarlar ve özellikleri

 • Yurtdışı müşteri yapıları ve özellikleri

 • Yurtdışı satışın riskleri nelerdir?

 • Alıcının üreticide aradıkları özellikler

 • Alıcının satıcıda aradıkları özellikler

 • Satıcını sahip olması gereken bilgi ve birikimler

 • Satış toplantı yönetimi

 • Ürün analizi

 • Fiyatlandırma

 • Termin tespiti

 • Bilgi ve onaylar

 • Kalite kontrol detayları (AQL)

 • Ödeme şekilleri

 • Siparişi gerçekleştirme

 • Sipariş Teyidinden sonraki bilgi akışı

 • Üretim süreci boyunca MT’nin görevleri

 • Sipariş kapatma

 • Ürün çeşitlendirme

 • Karlılığı arttıran ürün seçimi, işletmeye uygun ürün seçimi

 • Pazara uygun ürün seçimi

 • Satıcının kendini geliştirmesi için yapması gerekenler

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Müşteri temsilcisi olarak görev yapan, teorik eğitim almış veya firmasında görev yaparak (işbaşı eğitimi ile) satıcı olmuş kişiler ve pratik bilgi ve beceri kazanmak isteyen ve kendini bu konularda geliştirerek satıcılığı bir meslek olarak seçenler bu eğitime katılabilirler.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda, ilk müşteri temasından yüklemeye kadar neleri nasıl yapmaları gerektiğini ve işlerini yaparken ilgili kişi ve kuruluşlarla temasın onları nasıl geliştirdiğini, basit bilgi ve yaklaşımların alıcıyı nasıl etkileyerek yeni siparişlere dönüştürdüğünü farkına varacaklar ve bu konuda önemli pratik bilgiler öğreneceklerdir. Ayrıca farlı uygulamalardan aktarılan örnekler ve yapılan uygulamalar ile becerini geliştirme imkanı elde edebileceklerdir.

bottom of page