top of page

Tekstil İşletmelerine Yönelik ETKİN YÖNETİCİLİK

(Eğitim Kodu : TKE-07 )

EĞİTİMİN AMACI:

Genel anlamda, plan yapma, planlanan işleri ve bu işlerde görev alacak kişileri organize etme, onları yönlendirme, koordine etme, kontrol etme olarak tanımlanabilecek yönetim, gün geçtikçe meslek haline gelmeye ve bir o kadar da zor olmaya başladı.  Nitekim bu zorluk, sistemi ve günlük işleri yönetmekten ziyade, özellikle insanı etkin ve verimli bir şekilde yönlendirme noktasında kilitlenmeye başladı. Çünkü çalışanların sosyal ve kültürel anlamdaki tutum ve davranışları, iş yapış tarzları, toplumun ve işverenlerin beklentileri, yönetim teknikleri, şirketlerin kurumsallaşma süreçleri sürekli değişmekte ve beraberinde yöneticileri de değişime zorlamaktadır.

Dünyaca ünlü yönetim gurusu Peter Drucker’ın ifade ettiği gibi, zeka, hayal gücü ve bilgi bir yöneticinin sahip olması gerekli önemli zenginliklerdir. Ama yalnızca etkinlik, onları başarılı neticeler almaya götürür. Nitekim etkin olabilmeyi başardığımızda yöneticilik mesleği kendimiz ve şirketimiz için yüksek katma değer sağlayabilen hale gelmiş olur.

Yukarıda ifade edilen tespitlerden hareketle tasarlanan bu eğitimde ana amaç, eğitime katılan yöneticilerin gerek kendileri, gerekse şirketi için insanı yönetme noktasında daha fazla katma değer sağlayabilmelerine destek sağlamaktır. Katılımcıların etkin yöneticilik konusundaki farkındalık düzeylerini artırmak, onlara insan yönetimi konusunda teorik ve pratik bilgiler aktarmak ve mevcut yöneticilik deneyimleriyle pekiştirebilecekleri uygulanabilir bilgiler aktarmak diğer amaçlardır.

Öte yandan etkinlik, pratiklerin bütününden oluşan bir alışkanlıktır. Pratiklerse en kolay, alıştırma yapa yapa öğrenilir. Bu nedenle eğitim sırasında yapılacak birçok interaktif uygulamayla (örnek olay çözümlemeleri, canlandırma çalışmaları, kısa film gösterimleri ile) katılımcıların etkin yöneticilik becerilerini geliştirmelerine imkan tanınacaktır. Ayrıca yine eğitimin değişik noktalarında aktarılan farklı sektörlerdeki farklı yöneticilik uygulamaları ve onların sonuçları ile katılımcılar, kendilerini ve şirketlerini kıyaslayıp çeşitli çıkarımlar elde edebileceklerdir.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Genel Tanımlamalar ve Tespitler

  • Yönetim, yönetici ve liderlik tanımları

  • Etkin yöneticilik nedir?

  • Etkin yöneticiliğin bize ve çalıştığımız şirkete faydaları nelerdir?

  • Tekstil sektörü ve etkin yöneticilik 

 • Etkin Bir Yönetici, Yönetimin Beş Temel Fonksiyonunu Nasıl Kullanmalı?   

  • Planlama

  • Organize etme

  • Yöneltme (yönlendirme)

  • Koordinasyon

  • Takip ve Kontrol 

 • Etkin Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Süreci 

  • 1.Adım :

   • Çalıştığı şirketin yapısını tanıma

   • Kendini tanıma testi

   • Liderlik tarzını belirleme testi 

  • 2.Adım :

   • Zamanımızı neler çalıyor? Zamanımızı çalanları nasıl engelleyebiliriz?

   • Bir etkin yönetici zamanını nasıl planlamalı?

  • 3.Adım :

   • Bireysel SWOT analizi

   • Kurumsal bir yapıda beklentileri tespit etme (üstler, astlar, meslektaşlar ve toplum)

   • Her yönetici LİDER olabilir mi? Olmalı mı? Bize bağlı çalışanlarımıza ne şekilde Liderlik Tarzı sergilemeliyiz?

   • ÇOK BOYUTLU LİDERLİK Modeli ve İşleyişi

   • Bireysel stresimizi ve öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz?

   • Şirket içi politik davranış ve tutumlarla mücadele etme

   • Yönetici olarak yaptığımız rutin işleri ve ayrıntıları astlarımıza devretme adımları (YETKİ DELEGASYONU)

  • 4.Adım :

   • Yönettiğimiz ekibin gelişimini ve eğitimini sağlama

   • Şirket içinde yaşanan bireysel ve kişiler arası çatışmaları tespit etme, olumluya çevirme ve yönetme

   • ÇALIŞAN MOTİVASYONUNU artırma ve sürdürebilme ile ilgili yöntemler

   • Çalışanların Bireysel PERFORMANSLARINI artırma yöntemi (Beş Aşamalı)

  • 5.Adım :

   • Karar verme sürecinde zihnimiz tarafından bilinçli veya bilinçdışı oluşturulan tuzaklarla nasıl baş edebiliriz?

   • Etkin bir yönetici sağlıklı karar verirken nelere dikkat etmeli? Ortak kararlar alırken neler dikkat etmeliyiz?

 • Atölye Çalışması (eğitimin farklı noktalarında)

  • Örnek olay uygulamaları (case study),

  • Örnek olay geliştirme,

  • Canlandırma (role play) çalışmaları,

  • Kısa video gösterimleri,

  • Tekstil sektöründeki başarı hikâyeleri

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 2 tam gün (14 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

 Bu eğitim;çalışanların etkin ve verimli yönetimi konusunda birtakım organizasyonel ve yönetimsel sıkıntılar yaşayan ve bunlara çözüm üretme konusunda zorlanan,yöneticilik etkinliğini artırmak isteyen, yöneticiliği sanıldığı gibi zor olmaktan çıkarıp kolay hale getiren ETKİN YÖNETİCİLİK ile ilgili yöntemleri öğrenmek ve bu konudaki yönetim bilgisini güncellemek isteyen genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, birim yöneticisi, şef gibi ünvanla görev yapan tüm yöneticilere yöneliktir. Ayrıca, iş hayatı boyunca sadece kendi işletmesinde faaliyet gösterip farklı sektörlerde veya işletmelerde çalışmamış ama farklı sektör ve işletmelerdeki yönetim uygulamalarını öğrenmek isteyen girişimciler, patronlar ve yöneticilerde bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar, insanı yönetme noktasında kendilerine ve çalıştıkları şirketlerine daha fazla katma değer sağlayabilecek bilgi ve beceriler elde edecekler, etkin yöneticilik ile ilgili güncel yöntemler ve konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır.  Yönetimin olmazsa olmaz beş temel fonksiyonu olan “planlama, organize etme, yönlendirme, koordine etme ve kontrol” konusunda aldıkları pratik bilgiler ile kendilerini geliştirme veya güncelleme imkanı elde edebileceklerdir. Ayrıca çalışan yönetimi ile ilgili mevcut bilgi ve becerilerini pekiştirme imkanı elde edecekler ve bildikleri ama farkına varamadıkları konularda farkındalık düzeylerini artırabileceklerdir. Yönetim kademelerini yükseldikçe yöneticiler, uzmanlık bilgisinden daha çok insan ve organizasyon yönetimi bilgisine ihtiyaç duyacakları için eğitim sonunda, konuyla ilgili destekleyici, tamamlayıcı ve pratik bilgiler almış olacaklardır. Katılımcılar, ihtiyaçlarına ve yaşadıkları sıkıntılara karşılık gelecek şekilde hazırlanan farklı örnek olayları diğer katılımcılarla birlikte grup çalışması tekniğiyle çözümlemeye çalışıp, bu konudaki pratiklerini geliştirme imkanı elde edeceklerdir ve konuyla ilgili olarak yapılacak kısa video gösterimleri, canlandırma (role play) çalışmaları ve aktarılacak başarı hikayeleri ile öğrendiklerini pekiştirebileceklerdir.

bottom of page