top of page

EĞİTİMİN AMACI:

Şirketlerimizin rekabetçi gücünü arttırabilmek için şirket yapısının gözden geçirilmesi, yeni yüzyılda varlığımızı sürdürebilmenin yollarını aramamız gerekmektedir. Alternatiflerden birisi de Toplam Verimli Bakım uygulamalarıdır. Öte yandan, ekonomik kriz sonrasında, reel ekonominin önemi belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Artık, operasyonlarından kar edemeyen kuruluşların yaşama şansı kalmamıştır. Bundan sonra, fabrikalarımızı, “dünya ölçeğinde” verimli çalışmak durumundayız. TPM bizim için de bir reçete olabilir mi?

TPM, sadece üretim bölümünde değil işletmenin diğer birimlerini de içine alan entegre bir sistem yaratarak, üretim sisteminin verimini en üst düzeye çıkarmak, üretim hatlarında kayıpları en aza indirmek, makina ve ekipman verimini arttırmak, en kıdemsiz işçiden üst yönetime kadar herkesin katılımını sağlamak ve küçük grup çalışmalarının etkinliğini arttırmaya yönelik modern bir yaklaşımdır. Eğitimde, TPM uygulamasını kuruluşuna taşıyacak ve yerleştirecek uzmanların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Toplam Verimli Bakım (TPM) Nedir?

 • TPM proje organizasyonu 

 • Otonom Bakım

 • Planlı Bakım

 • Kalite Bakımı

 • Erken Ürün/Ekipman Yönetimi

 • Arıza çeşitleri ve sebepleri

 • Temel faaliyetler ve uygulama planı 

 • Genel, günlük ve otonom kontroller

 • Kontrol standartlarının belirlenmesi

 • Başarılı olmak için gerekli faaliyetler 

 • Faaliyet panolarının hazırlanması

 • Büyük kayıplar 

 • İş kazalarının önlenmesi

 • Toplam ekipman verimliliği

 • Ofiste TPM

 • TPM ve 5S

 • Odaklanmış iyileştirme  

 • Küçük ekip çalışmaları

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitim, TPM uygulamaya karar vermiş fabrikalarda, mavi yakalıları bilgilendirecek ve eğitecek, uygulamaların “kurmay”lığını yapacak yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, formenler, usta başılara yönelik olarak tasarlanmıştır.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Toplam Verimli Bakım mantığını ve işleyişini öğrenecekler.

 • Toplam Verimli Bakım ile ilgili eğitim danışmanın uygulama deneyiminden faydalanacaklar.

 • Piyasadan Toplam Verimli Bakım uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi olup, kendi şirketleri ile benchmarking yapma imkanı elde edecekler.

Toplam Verimli Bakım

(Eğitim Kodu : UKY-23 )

bottom of page