top of page

Toplantı Yönetimi

(Eğitim Kodu : YON-41 )

EĞİTİMİN AMACI:

Toplantılar, birden çok kimsenin belli bir amaçla bir araya gelmesi, toplanması, bir gündeme bağlanmış, gündemde bulunan konuları görüşmek için ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşimlerdir. Etkili planlama yapılmadığında, iyi yönetilmediğinde, toplantı sonrası sürecin takibi yapılmadığında, kurum içerisinde yapılan birçok toplantı hem kurumun hem de katılımcıların zamanlarını etkisiz kullanmalarına neden olabilir. Bu nedenle amaç yeter miktarda, mümkün olan en kısa sürede, doğru kişilerle, doğru yönetim ve doğru takip olan toplantılar düzenlemek, organize etmek ve gerçekleştirmek olmalıdır.

Bu tespitten hareketle tasarlanan eğitimin temel amacı, hem kurumun hem de katılımcıların daha etkin toplantılar gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda hem teknik bilgiler verilecek, hem eğitim danışmanın geniş tecrübeleri aktarılacak, hem de eğitim içerisinde yapılan senaryo üzerinden yapılacak gerçek toplantılarla katılımcıların aldıkları bilgileri pratiğe dökmeleri sağlanacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 - Toplantı nedir?                         

 - Hangi durumlarda toplantı yapmak gerekir?                      

 - Toplantı öncesi ne gibi hazırlıklar yapılmalı?

 - Toplantı gündemi kim tarafından nasıl belirlenmeli?

 - Toplantı planı nasıl yapılmalı?

 - Toplantılara katılacak kişiler neye göre belirlenmeli?

 - Toplantı katılımcılarına toplantı duyurusu hangi yöntemle nasıl yapılmalı?

 - Toplantı öncesinde katılımcılar nasıl ön hazırlıklar yapmalı?

 - Toplantı süresi ve toplantı yeri nasıl belirlenmeli? 

 - Toplantı akışı nasıl olmalı?

    o    Başlama

    o    Giriş

    o    Konuşma ve değerlendirme

    o    Karar

    o    Toplantı kaydı tutma

    o    Bitiş

    o    Arşivleme

 - Toplantıyı yöneten kişi, nasıl bir liderlik tarzı sergilemeli?

 - Toplantı yöneticisi kime nasıl yaklaşmalı?

    o    Gevezeler

    o    Geç kalanlar

    o    Entrikacılar

    o    Dikkat çekmek isteyenler

    o    Sessiz kalanlar

    o    Saldırganlar

    o    Şikayetçiler

    o    Söz kesenler

    o    Saygısızlar

    o    Konusunda uzmanlar

    o   Zeki olmayanlar 

 - Etkin bir toplantı için katılımcılara ne gibi görevler düşmektedir?                          

 - Toplantılar hangi durumlarda başarısız olur?

 - Toplantı içi müzakere ve ikna teknikleri  

 - Toplantılarda etkili karar alma yöntemleri

 - Toplantıların başarılı olması için yönetici nasıl olmalı?

 - Toplantı raporlaması nasıl yapılmalı?

 - Toplantı etkinliği nasıl ölçülmeli?

 - Toplantının takibi nasıl yapılmalı?

 - Konuyla ilgili kısa video gösterimleri

 - Toplantı içi davranışları ve onlara yaklaşım tarzlarını gösteren canlandırma çalışmaları

 

UYGULAMA ÇALIŞMALARI: Belirlenen senaryo eşliğinde ve eğitmenin moderatörlüğün gerçek toplantılar yapılacaktır.    

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1/2 gün (4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime, tüm yöneticiler katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar,

 - Toplantı planlaması, yönetimi, takibi ile ilgili profesyonel bilgiler alacaklar.

 - Daha etkin toplantılar gerçekleştirebilecek davranışsal gelişim elde edebilecekler.

 - Eğitim danışmanın geniş uygulama tecrübeleri ve piyasa deneyimlerinden faydalanacaklar.

 - Video gösterimi, canlandırma, oyun gibi uygulamalarda eğlenerek öğrenecekler.

 - Eğitim içerisinde yapılan senaryo üzerinden yapılacak gerçek toplantılarla katılımcıların aldıkları bilgileri pratiğe dökmeleri sağlanacaktır.

 - Eğitimde anlatılanları birebir uygulamaları durumda eğitim sonrasında hem kurumunun hem de kendisinin toplantı verimi artacak.

bottom of page