top of page

Üretim Planlaması, Takibi

ve Yönetimi

(Eğitim Kodu : UKY-24 )

EĞİTİMİN AMACI:

Üretim planlama, mevcut ve/veya olası müşteri taleplerini karşılamak üzere şirketlerin üretmeyi planladığı ürün, hizmet ve yarı mamullerin üretim miktar ve zamanlama kararlarının verilmesi faaliyetleridir. Bu tip planlama kararlarını verirken üretim maliyetleri, üretim kapasitesi, sipariş terminleri gibi birçok kısıtlayıcı etkenin var olması, üretim planlama probleminin zorluğunu artırmaktadır. Nitekim, süreçlerdeki en ufak bir gecikme veya ihmal bir sonraki süreci olumsuz olarak tetiklemekte ve sonuçta şirkete beklenmedik maliyetlere neden olmaktadır.

Öyleyse kar marjlarının gerilediği günümüzde çözüm nedir? Doğru ve gerçekçi plan, kontrol edilmediği sürece kağıt üzerinde statik bir tablodan ibaret değil midir? Doğru, gerçekçi ve uygulanabilir bir plan yeterli mi? Kontrol sistemini ZAMAN, MİKTAR ve MALİYET olarak nasıl kurmalıyız? Her işi planlamacılar mı yapmalı, diğer bölümlerin (satış, proje, satın alma, muhasebe vs.) katkısı olmadan etkinlik sağlanabilinir mi?

Eğitimde tüm sorulara cevap arayacağız. Ayrıca sistemi kurmak için nelere dikkat etmemiz gerektiği, eksiksiz, zamanında ve hedeflenen maliyette üretimimizi gerçekleştirmeyi sağlayan planı nasıl oluşturacağımızı göreceğiz.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Üretim planlaması nedir?

 • Toplam üretim planlamasında kullanılan yöntemler nelerdir?

 • Üretim planın uygulanmasında üretim dışı fonksiyonların (bilgi akışı, malzeme akışı ) etkisi

 • Üretim planlama stratejileri

 • Fason işlemlerin planlaması ve kontrolü

 • 5N 1K

 • İş programı yapma ve uygulama

 • Üretim kontrolü nedir?

 • Üretim kontrol sürecine ilişkin fonksiyonlar nelerdir?

 • Plandan sapmalar tespit edildiğinde nasıl hareket etmek gerekir?

 • Ürün bazlı planın hazırlanması ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi nasıl yapılır?

 • Üretim planlamacılar, hazırladıkları planların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için birimler arası iletişimde nelere dikkat etmeliler?

 • Birimler arası ilişkilerde olası insan davranışları nelerdir ve zor insan davranışları ile nasıl baş edilebilir?

 • Uygulamalar

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Operasyonun içinde olan işverenler, üretim yöneticileri, proje yöneticileri, teknikerle bu eğitime katılabilirler. Ayrıca pozisyonları itibariyle Planlama ve Kontrol görevini yürütürken etkin önlemler alarak planlara uygun, zamanında, hedeflenen karlılık ve maliyette işleri sonuçlandırmayı amaçlayan proje yöneticileri, planlama yöneticileri, ilgili müdür ve şeflerin bu eğitime katılması uygundur.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonucunda katılımcılar:

 • Şirketin kapasitesine ve imkanlarına uygun üretim planları hazırlamanın yöntemlerini öğreneceklerdir. Ayrıca üretimde etkinliği sağlama konusunda bilgi sahibi olacaklar.

 • Beklenmeyen durumlar ve oluşan sapmalar karşısında nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğrenecekler.

 • Etkin bir takip ve kontrol için pratik tavsiyeler alacaklar.

 • Katılımcılar, planların sorunsuz bir şekilde uygulamaya geçirilmesi amacıyla birimler arası kurulacak ilişkilerde etkili iletişim ile ilgili temel ve pratik bilgiler alacaklar.

 • Ayrıca ilişki halinde oldukları çalışan ve yöneticilerin davranış tarzlarına ilişkin bilgi sahibi olacaklar.

 • Türev Danışmanlığın lokomotif markası olan Türev Yönetim Danışmanlığı kapsamında 18 yılda Türkiye genelinde 26 farklı sektördeki şirketlerde yürütülen yönetim danışmanlığı projelerinde tecrübe edilen piyasadaki uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.

bottom of page