top of page

 

EĞİTİMİN AMACI:

Malzeme ihtiyaç Planlamasının (MRP) en önemli girdileri Reçete (BOM) ve Rota (Route) olarak tanımlanan, işletmenin gizli ve değerli kaynak bilgileridir. Malzeme yönetimi, işletmelerde üretim, pazarlama, depolama, lojistik ve bakım bölümlerinde müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işlemlerde en önemli girdidir. Yapılan işin sonuçlarını ve müşteri memnuniyetini önemli oranda etkileyen malzemelerin sistemli biçimde yönetilmesi bir işletmenin kritik başarı faktörleri arasında yer alır.

Bu eğitim temel amacı, üretim işletmelerinde malzeme yönetimi için gerekli olan reçete ve rota oluşumunu öğrenerek, teknik ve operasyonel becerileri katılımcılara kazandırarak işletmelerde işgücü ve teçhizat verimliliğini artırmak ve maliyetleri aşağıya çekmektir.

Excel tablolarıyla geliştirilmiş uygulama örneği ile teorik olarak aktarılan bilginin pratikte kullanım şekli gösterilecektir.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

·         Mamül, Yarı Mamül, Malzeme Nedir?

·         Malzeme neden önemlidir ve sistem içinde hangi önemlere sahiptir?

·         Malzemenin mamül bileşenleri içinde yer alma durumları

·         Reçete (BOM = Bill of Materials)  Nedir?

·         Reçete bileşenleri nedir? Hangi bilgileri içermelidir ?

·         Rota ( Route ) Nedir?

·         Rota bileşenleri nedir? Hangi bilgileri içermelidir ?

·         Malzeme ihtiyaç Planlaması (MRP = Material Requirement Planning) nedir?

·         Reçete ve Rotanın MRP içindeki önemi nedir?

·         Malzeme İhtiyaç Planlaması nasıl yapılır?

·         Excel tablolarıyla geliştirilmiş uygulama örneği

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1/2 gün (4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Üretim, Planlama, Satın Alma, Depo ve Lojistik bölümlerinde çalışan veya çalışacak olan mühendisler, uzmanlar, şefler ve sorumlular ile kendisini bu konuda geliştirmek isteyen iş hayatına yeni başlamış çalışanlar bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonunda; katılımcılar çalıştıkları işyerlerinde, ürettikleri mamül veya yarı mamülün reçete ve rotasının oluşturabilme becerisini kazanırlar. Ayrıca Malzeme Yönetiminin temel teknikleri olan istatistiksel ve karar verme tekniklerini nasıl kullanacaklarını öğrenerek işletmeleri için doğru talep tahminlerinde bulunma imkanı elde edebileceklerdir. Ayrıca optimum stok seviyesinde çalıştıkları bölümlerde malzeme yönetimini gerçekleştirip etkin ve verimli bir üretim yönetimine katkı yapmanın teknikleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Eğitim sırasında verilen Excel tabloları ile bir takım çıkarımlarda bulanabilecekler ve yapılan örnek uygulamalarla pratik yetilerini geliştirebileceklerdir.

Üretim Şirketlerinde Reçete Ve Rota Oluşturma

(Eğitim Kodu : UKY-35 )

bottom of page