top of page

Yeni Nesil Pazarlama Teknikleri

(Eğitim Kodu : SPE-27 

EĞİTİMİN AMACI:

Beyin izleme teknolojileri gelişimi, duyu ve algılama teknolojileri, öğrenme ve hafıza, hareket, işlevlerinden sorumlu molekül, gen ve hücreler üzerine yapılan bilimsel çalışmalar pazarlama bilimine yeni ufuklar açtı. Geleneksel pazarlamanın genellemeleriyle insanı standardize ettiğinden ve "öngörülebilir" varsaydığından, bu yaklaşıma meydan okuyan yeni ekol pazarlama ise tam tersine, insanın çok fazla belirsizlik barındıran bir varlık olduğunu savunmaktadır.

Köklü bir değişimi ortaya koyan yeni nesil pazarlama; beklenti teorisi ve bu teoriyle ilişkili olan kayıptan kaçınma davranışı (loss aversion), çerçeveleme etkisi (framing effect) ve sahip olma etkisi (endowment effect) gibi çarpıcı olgularla pazarlama ve marka yöneticilerini tanıştırdı.

Peki durum böyle iken, yeni nesil pazarlamanın dinamikleri nelerdir? Yeni nesil pazarlamada tüketim kültürünü nasıl okumalıyız? Yakın gelecekte pazarlamada gidiş nasıl olacak? Piyasadaki marka sayıları artacak mı, azalacak mı? Marka yaratmanın kuralları eskisi gibi mi olacak? Yeni nesil pazarlama bakış açısıyla nasıl hareket etmeliyiz?

 

Bütün bu soruların cevapları yarım gün sürecek söz konusu eğitiminde aktarılacaktır. Piyasadan bazı örnekler verilerek, katılımcıların kendi firmaları ile kıyasa yapmaları sağlanacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 

  • Türk tüketim kültürünün dünü, bugünü ve geleceği

  • Yeni nesil pazarlamanın dinamikleri

  • Yakın gelecekte pazarlamada gidiş nasıl olacak?

  • Yeni nesil pazarlamada marka evi nasıl inşa edilmeli?

  • FMCG sektöründen başarılı marka evi uygulama örneği

  • Marka manifestosu

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim 1 gün/ 7 saat sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Orta ve üst düzey tüm yöneticiler bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim ile katılımcılar,

  • Yeni nesil pazarlama uygulamaları hakkında bilgi düzeylerini artırırlar.

  • Pazarlamanın geleceği ile ilgili farklı bir bakış açısı kazanırlar.

  • Belirlenen konuda bireysel motivasyonlarını ve enerjilerini artırırlar.

bottom of page