top of page

Patron Yöneticiler İçin Şirket Yönetmenin 7 Adımı

(Eğitim Kodu : YON-14 )

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitimin amacı, şirketlerde “patron yönetici” kimliğiyle bulunan şirket hissedarlarının bu iki görevleri arasında gelgitler yaşamadan şirketin sağlıklı yönetilmesine yardımcı olacak bilgileri paylaşmaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 · Günümüz iş dünyasında stratejik yönetimin önemi  

 · Yönetim ve yöneticiliğin kara delikleri…

 · Patron mu, yönetici mi, lider mi olmalı?

 · Patron yöneticiler için şirketi yönetmenin 7 adımı

 · İş yaşamından örnekler

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Şirket sahipleri, şirket hissedarlarından gelecekte şirketi yönetmeye aday olan genç kuşaklar, kurucu aileye mensup olup şirkette yönetsel görevi olan kişiler bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

·Şirketlerde genel olarak patron-profesyonel yöneticiler-çalışanlar arasında yaşanan yada yaşanması muhtemel olan problemlerin yaşanmasını en azından şiddetli yaşanmasını engelleyebilecek bazı küçük detaylar eğitimin içerisinde katılımcılara aktarılacaktır. Böylece, şirket içinde her biri güç unsuru olan bu taraflar arasında yönetsel kazaların yaşanmaması için gerekli şirket ikliminin nasıl oluşturulacağı sorusuna cevap bulunabilecektir.

·Aynı zamanda da eğitim içinde aktarılan yaşanmış örneklerden katılımcıların kendi adlarına bazı çıkarımlar yaparak, alışkanlıklarını değiştirebilecek ve/veya bakış açılarını çeşitlendirebilecek deneyimler elde etmelerine yardımcı olunacaktır.

bottom of page