top of page

Yurt dışı Pazar Araştırma Teknikleri

(Eğitim Kodu : SPE-03 )

EĞİTİMİN AMACI:

Uluslararası pazar araştırması, herhangi bir piyasada herhangi bir ürünün nasıl satılacağı ve pazarlanacağı konusunda ihtiyaç duyulan bilgi ve kaynakların toplanmasında işletmelere destek veren önemli araçlardan bir tanesidir. Kapsamlı bir şekilde hazırlanmış pazar araştırması işletmenin karar alma süreçlerinde etkin rol oynar. Bu tarz piyasa araştırmaları etkin bir şekilde yapılmadığında, işletmelerin uluslararası satış, pazarlama ve fiyatlandırmada yanlış kararlar alınmasına sebep olmaktadır. Bunun için yurtdışı piyasa araştırmalarında uygulanması gereken tekniklerin inceliklerini bilmek gerekir.

Tasarlanan bu eğitimin temel amacı, uluslararası ticarete ile ilgili stratejik kararların alınmasında, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve verilerin hangi araştırma teknikleri ile nasıl bulanacağı ve toplanacağını öğretmektir. Ayrıca, en uygun ve etkin araştırma tekniğinin seçilmesinde ve uygulanmasında destek sağlamaktır. 

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Uluslararası piyasa araştırmasının önemi

  • İşletme içerisinde uygulama alanları

 • Piyasa ve rakip istihbaratı

  • Bölgesel ve ülke bazlı istihbarat kaynakları ve kaynaklara ulaşımda püf noktalar (Avrupa, USA ve Uzak Doğu veri kaynakları ve örnek vaka ile incelenmesi) 

  • Hedef Pazar, Müşteri ve Rakip kıyaslama şablonunun oluşturulması ve uygulaması (Örnek Şablon ile sunum)

 • Yurt Dışı Pazar araştırma süreçleri ve teknikleri

  • Araştırma süreç şablonu ve planlama (örnek şablon ile uygulama)

  • Araştırma tekniklerinde kullanılan ekipmanlar (örnek ekipmanlar ve kullanım alanları)

 • Piyasa Araştırma Hedefleri

  • Örnek vaka ile anlatım

 • Veri Kaynakları

  • Birincil ve ikincil veri kaynakları, içerikleri ve kaynaklara ulaşım (Almanya pazarı örnek olay incelemesi)

  • USA, Avrupa ve Uzak Doğu online ve offline veri kaynakları ve kaynaklara ulaşım yöntemleri (örnek uygulamalar ile anlatım)

  • Az Gelişmiş ülkeler için güvenilir veri kaynakları (örnek uygulama)

 • Veri Toplama Yöntemleri

  • Veri toplama araçları ve kullanım alanları (örnek uygulama) 

 • Veri Analizi ve Sunumu

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 gün (7 saat) sürelidir.

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime, İhracata başlamak isteyen ya da var olan ihracatlarını arttırmak, yurtdışından yeni müşteri bulma niyetinde olan KOBİ'ler, işletme sahipleri, genel müdürler, ihracattan sorumlu müdürler ve ihracat bölüm çalışanları.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • Uluslararası piyasa araştırmasının gerekliliği konusunda sağlam bir anlayış kazanıp, araştırma için gerekli olan veri kaynaklarının tespiti ve elde etme yöntemlerini kavrarlar. 

 • Şirket karar mekanizmasının ihtiyaç duyduğu veri ve bilgilerin karşılanmasını sağlayacak araştırma projeleri planlayıp, uygulayabilir düzeye gelirler.

 • Yurtdışı Pazar araştırma teknikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olarak, araştırma hedefine uygun tekniği belirlerler.   

 • Hedef pazarlar hakkında rakip ve rekabet istihbaratı geliştirmek için verilerin etkin bir şekilde nasıl analiz edileceği konusunda bilgi sahibi olurlar. 

 • Analiz ve araştırma teknikleri ışığında uluslararası fırsatların nasıl değerlendirilebileceği konusunda yorumlama becerisini kazanırlar. 

bottom of page