top of page

Zor Hasta Ve Hasta Yakınları İle Başa Çıkma

(Eğitim Kodu : SSE-04 )

EĞİTİMİN AMACI:

Zor hasta ve hasta yakınları sağlık sektöründe sıkça karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu kişilerle iletişim kurmak ve onlarla hem fikir olmak hiçte kolay değildir. Doğru yaklaşım tarzı sergilenmediğinde, hem iletişim başarılı olmamakta, hem kişi veya kişiler yoğun bir şekilde stres yaşamaktadırlar.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimde temel amaç, zor hasta ve hasta yakınları ile başa çıkabilme konusunda izlenmesi gereken süreci örneklerle aktarmaktır. Bu süreçte zor hasta ve hasta yakınları ile iletişim halinde olan çalışanlara kendilerini kontrol etme ve sakin kalabilme ile ilgili pratik tavsiyeler vermek de eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

Konu, iki farklı açıdan ele alınmaktadır. Birincisi, kişinin kendisini tanıması (ben ve ben); ikincisi, karşısındakini veya karşısındakileri tanıması (ben ve onlar) ve ona göre yaklaşım tarzı sergilemesidir.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

A) BEN VE BEN

A.1) Zor insan kime denir? Kendimiz zor insan mıyız?

A.2) Zor insanlar karşısında neler hissederiz? Neden?

A.3) Zor insanlar karşısında nasıl sakin kalabiliriz?

B) BEN VE ONLAR

B.1) Zor hasta ve hasta yakınlarının karakteristik özellikleri

·       Sinirli ve saldırganlar

·       Sürekli eleştirenler

·       Her şeyi çok bilenler

·       Mağdur olanlar

·       Üstüne gelenler

·       Özel ilgi bekleyenler

B.2) Hangi zor insana nasıl yaklaşmalıyız?

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim 1/2 gün ( 4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Hasta ve hasta yakını ile ilişkilerini daha olumlu ve iyi oluşturmak isteyen her düzeydeki çalışan (tıbbi sekreter, ATT, yardımcı personel, danışma, hasta hakları sorumlusu, hemşire vs.) katılabilir.

 

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Farklı iletişim tarzlarını ayırt edip, zor hasta ve hasta yakınları karşısında uygulayabilecekleri teknikleri öğrenecekler,

  • Zor hasta ve hasta yakınları ile yaşadıkları bazı ilişki çatışmalarını olumluya çevirme yöntemlerini öğrenecekler,

  • Zor hasta ve hasta yakınları karşısındaki olumsuz durumlar sonucunda yaşanan yıkıcı duyguların etkilerini en aza nasıl indirilebileceği konularında farkındalık kazanacaklardır.

bottom of page