top of page

Yiyecek İçecek Sektöründe Zor Misafirlerle Başa Çıkma

(Eğitim Kodu : OSE-07 )

EĞİTİMİN AMACI:

On üç yıldır birçok şirkete yaptığımız yönetim danışmanlığı ve verdiğimiz eğitimler neticesinde gözlemlediğimiz üzere yöneticilerin gerek yönettikleri kişilerle, gerek mevkidaşlarıyla, gerek bağlı olduğu üst yönetici veya patronlarıyla, gerek müşteri ve tedarikçileriyle yaşadıkları ciddi sıkıntıların temelinde iletişim eksikliği yatmaktadır. Öyle ki, bu sıkıntılar, önce çalışanı ardından da çalıştığı kurumu verimsiz çalışmalara, çalışanlar arası dedikodulara, çatışmalara, müşteri kayıplarına, müşteri şikâyetlerine vs. gibi ciddi problemlerin içine sokmaktadır. Fakat bu ve bunun gibi yöneticileri direkt ilgilendiren problemler bireysel ve kurum içi etkin iletişimle ve beraberinde tüm yöneticilerin takım uyumu içinde çalışması ile çözülebilir. Özellikle emek yoğun bir sektör olan konaklama sektörü için insan faktörü ön plana çıktığından dolayı iletişim kalitesi son derece önemli hale gelmektedir.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitim programının amacı, katılımcıların yukarıda belirtilen yaşadıkları veya yaşayabilme ihtimali olan sıkıntıları yaşamamaları için bireysel ve kurum içi iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, birimler arasındaki koordinasyonun artırmasına katkı sağlamak ve yöneticilerin takım ruhunu geliştirmektir. Ayrıca katılımcıların çalışanlarıyla, mevkidaşları, bağlı olduğu yöneticilerle, patronlarıyla, müşterileriyle, tedarikçi vs. taraflar ile etkili iletişim kurarak kurum içi iletişimin gelişimine, kurumun imajına ve gelişimine katkı sağlamak da amaçlanmaktadır. 

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • İletişim nedir?

  • Otel işletmelerinde kurumsal ve bireysel iletişimin önemi nedir?

  • Bilerek veya bilmeyerek sürekli kurduğumuz iletişim nedir ve nasıl bir akışta ilerler?

 • İletişim yönetimi

  • Otel işletmelerinde iletişim süreci nasıl yönetilir?

  • İletişim analizinin yapılması

  • Etkili bir iletişim yönetiminin aşamaları

  • Farklı modellerde bireysel tutumlar

 • İletişimde karşılıklı etkileşim

  • İletişimde dinlemenin önemi; etkili dinleme nedir?

  • Etkin dinleyicinin temel özellikleri/kazanımları

  • Yanlış dinleme türleri

  • İyi dinleyicinin temel ilkeleri

  • Karşındaki kişinin beden hareketleri ne anlama gelir (BEDEN DİLİ)?

 • Kurumsal iletişim açısından bireyler arası ilişkileri yönetme

  • Yöneticiler arasında ilişkileri engelleyen davranışlar

  • Yöneticiler arasındaki ilişkilerini kolaylaştıran davranışlar

 • Takımdaşlık ve takım olma

  • Takım nedir? Takım olabilmenin önündeki iletişimsel engeller nelerdir?

  • Otel yöneticileri arasındaki takım ruhu ve uyumu nasıl yakalanır?

  • Takım çalışmalarında organizasyonu nasıl olmalıdır?

  • Takım kalitesi nedir? Nasıl ölçülür? 

 • Eğitim İçi Uygulamalar (Canlandırma, oyun vs.)

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1/2 gün (4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Kurum içi veya kurum dışı iletişim konusunda kendini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitimin sonunda,

 • Kurumsal ve bireysel iletişimin önemini,

 • Otel işletmelerindeki iletişim modellerini,

 • Sözlü ve sözsüz (beden dili) iletişimin etkin bir biçimde kullanımını,

 • Kurum içi ve dışı iletişim etkinliğinin nasıl arttırılabileceğini,

 • Otel yöneticileri arasındaki takım ruhunun ve uyumunun nasıl geliştirilebileceğini öğrenirler.

 • Ayrıca eğitim içerisinde yapılan örnek uygulamalar ve oyunlar ile bu konudaki pratik becerilerini geliştirme imkânı elde ederler.

bottom of page