Türev Kimdir?   

Danışman ve Eğitmenlerimiz

Bülent ORTA
Stratejik Yapılandırma Danışmanı - Partner Danışman
   

Uzmanlık Alanları:

 • Stratejik yönetim ve stratejik planlama,
 • Kurumsallaşma ve yeniden yapılanma,
 • Aile anayasası oluşturma,
 • Aile şirketlerinde kuşak geçişleri,
 • Aile şirketlerinde haleflik planı yapma,
 • Kurumsal yönetim ve üst kurullar oluşturma,
 • Bağımsız icra/yönetim kurulu üyeliği,
 • Liderlik ve üst yönetici gelişimi,
 • Karlılık ve verimlilik artırma,
 • Finansal yönetim ve bütçe oluşturma,
 • Performans yönetimi,
 • Mavi yakalı kurum kültürü, iş disiplini ve iletişimi,
 • Beyaz yakalı personel kişisel gelişimi,
 • İletişim, beden dili ve takım olabilme.

Elif ORTA
Kıdemli Yetkili Bilgi Sistemleri Danışmanı - Partner Danışman
   

Uzmanlık Alanları:

 • Bilgi sistemleri yapılandırma,
 • Etkin veri tabanı oluşturma,
 • ERP yazılımları,
 • MRP yazılımları,
 • MS Office ileri düzey uygulamaları,
 • Yazılım geliştirme,
 • Süreç analizleri,
 • Süreç yapılandırma,
 • Süreç yönetimi
 • Süreçlerin izlenebilirliliğini sağlama,
 • Stok yönetimi ve izlenebilirlik,
 • Satın alma yönetimi,

Dr. Savaş TAVŞANCI
Kıdemli Yetkili Yönetim Danışmanı
   

Uzmanlık Alanları:

 • Satış ve pazarlama yönetimi,
 • Satış yapılanması ve satış organizasyonu kurma,
 • Satış kanalı oluşturma,
 • Yeni nesil satış teknikleri,
 • İkna ve müzakere teknikleri,
 • Dijital pazarlama,
 • Marka yönetimi,
 • Liderlik ve yönetici gelişimi,
 • Değişim yönetimi,
 • Kurumsallaşma,
 • Şirket organizasyonu kurma,
 • Motivasyon, kurum kültürü ve aidiyet,
 • Takım ruhu oluşturma,

H. Talat DÖNMEZ
Kıdemli Yetkili Yönetim Danışmanı
   

Uzmanlık Alanları:

 • Yönetici gelişimi,
 • Yeniden yapılanma,
 • Tekstil ve konfeksiyon şirketlerinde sürdürülebilirlik,
 • Üretim verimliliğini artırma,
 • Kapasite planlaması,
 • Takip ve kontrol, 
 • İhracat - ithalat,
 • Dış ticaret,

Emre ÇAKIR
Yetkili Yönetim Danışmanı
   

Uzmanlık Alanları:

 • Görev ve iş tanımı hazırlama,
 • İnsan kaynakları uygulamaları,
 • Oryantasyon sistemi,
 • İşe alım ve mülakat,
 • İş akış şeması hazırlama,
 • Kalite yönetim sistemi kurulumu,
 • Kalite dökümantasyonu oluşturma,
 • İş prosedürleri hazırlama ve uygulama,
 • 5S uygulamaları,

İ. Zafer AYCAN
Yetkili Yönetim Danışmanı
   

Uzmanlık Alanları:

 • Mali Yapılanma
 • Finansal Planlama ve Bütçe
 • Finansal Analiz
 • Finansal Risk Yönetimi
 • Hesap Planı Tasarımı
 • Maliyet Muhasebesi
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Organizasyonel Yapılanma
 • Denetim

Didem KARA
Kişisel Gelişim Danışmanı
   

Uzmanlık Alanları:

 • Stres yönetimi,
 • Yoga ile sağlıklı yaşam,
 • Etkili iletişim,
 • Kendini keşfetme,
 • Duygu yönetimi,
 • Sağlıklı beslenme,
 • Ergonomi,

Kemal SUCU
Satış Yönetimi Eğitim Danışmanı
   

Uzmanlık Alanları:
 • Yurt dışı satış
 • Yurt dışı pazar araştırma teknikleri
 • İhracat stratejileri ve işlemleri
 • Dış ticaret
 • Satış teknikleri
 • Satış yönetimi

Nedim OKTA
Finansal Yönetim ve İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanı
   

Uzmanlık Alanları:

 • Mali tablolar analizi
 • Finansal yönetim
 • Rasyo analizi
 • Maliyet muhasebesi
 • Maliyet yönetimi
 • Yönetim muhasebesi
 • UFRS
 • Mülakat teknikleri
 • Performans yönetimi
 • İK uygulamaları


Volkan ŞEN
Satış ve Pazarlama Eğitim Danışmanı
   

Uzmanlık alanları:

Satış Yönetimi ve Satış Ekip Yönetimi
Satış Koçluğu ve Motivasyon
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Pazarlama Yönetimi
Bütünleşik Pazarlama Kanal Yönetimi
Bayi Yönetimi
Rekabet Stratejileri
Proje Yönetimi
Süreç Yönetimi
İç Denetim

Şadiye KULGA
Kişisel Gelişim Eğitim Danışmanı
   

Uzmanlık Alanları:

 • Stres yönetimi
 • Koçluk
 • Motivasyon
 • İletişim
 • Takım ruhu oluşturma
 • Kişilik analizleri
 • Mutluluk

Murat TAVŞANCI
Eğitim Danışmanı
   

Uzmanlık Alanları:

 • İleri satış teknikleri,
 • Çözüm satış teknikleri,
 • Satış yönetimi,
 • Bayi satış kanalı yönetimi,
 • Satış koçluğu,
 • Satış ekibi yönetimi, motivasyonu ve liderlik
 • Satışta ikna teknikleri,
 • İnovatif satış,
 • Temel pazarlama,

Dr.Mazhar İZMİROĞLU
Eğitim Danışmanı
   

Uzmanlık Alanları:

 • Aile şirketlerinde profesyonelleşme,
 • Profesyonel yönetim,
 • Kuşak geçişleri,
 • Türkiye ekonomisi,
 • Ekonomik Doktrinler tarihi,
 • Girişimcilik,

Murat AKTAŞ
Wing Tsun Kung-Fu Master Eğitmen
   

Uzmanlık Alanları:

Wing Tsun Kung-Fu
Uzak Doğu Sporları
Savunma ve Saldırı Stratejileri

Çağatay DEMİR
Satış ve Pazarlama Eğitim Danışmanı
   

Uzmanlık Alanları:

 • Kurumsal Satış,
 • Bireysel Satış,
 • Direkt Satış,
 • Ekip Kurma,
 • Ekip Yönetme,
 • Müşteri İlişkileri,
 • Bayi Kanalı Yönetimi,
 • Kişisel Gelişim,
 • Performans Takip

Prof. Dr. C. Yenal KESBİÇ
Konuk Konuşmacı