EĞİTİM PROGRAMI 2020


Yukarıdaki linki tıklayarak yıllık genel katılıma açık eğitim takvimini bilgisayarınıza indirebilir veya yazdırabilirsiniz.


   

Kurum İçi Eğitimler


EĞİTİM KODUYÖNETİM EĞİTİMLERİSÜRE
UZM-01 Profesyonel Şirket Yönetimi  
UZM-08 Yönetici Geliştirme  
YON-01 Aile Anayasası Hazırlama ve Uygulama Yöntemleri 1 gün - 7 saat
YON-02 Aile Şirketlerinde Veliaht Yetiştirme Teknikleri 1/2 gün - 4 saat
YON-04 Şirket KARLILIĞINI Artırma Yöntemleri 1 gün - 7 saat
YON-06 Etkin Yöneticilik Becerilerini Geliştirme 2 gün - 14 Saat
YON-07 İcra Kurulu, Yönetim Kurulu, Aile Meclisi Oluşturma ve Yönetme 1 gün - 7 saat
YON-11 Yöneticiler İçin Planlama, Takip ve Kontrol 1 gün - 7 saat
YON-12 Stratejik Planlama 1 gün - 7 saat
YON-13 Stratejik Yönetim 2 gün - 14 saat
YON-14 Patron Yöneticiler İçin Şirket Yönetmenin 7 Adımı 1 gün-7 saat
YON-15 Çalışanın Gönlünü Fetheden LİDER Olmanın 10 Adımı 1/2 gün - 4 saat
YON-18 Çalışan Motivasyonunu ve Performansını Artırma Teknikleri 1 gün - 7 saat
YON-21 Rekabet Stratejileri 1 gün - 7 saat
YON-23 Yöneticiler İçin Karar Verme ve Problem Çözme 1 gün - 7 saat
YON-26 Ustabaşı ve Vardiya Amirleri İçin Yönetim Becerilerini Geliştirme  
YON-27 Liderlik ve Duygusal Zeka 1 gün - 7 saat
YON-30 Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın 7 Adımı 1 gün - 7 saat
YON-31 Kurumsal Yönetim 1 gün - 7 saat
YON-33 Yöneticiler İçin 8 Adımda Delegasyon 1/2 gün - 4 saat
YON-35 Y Kuşağı Çalışanın Performansını Artırma, Elde Tutma Teknikleri  
YON-41 Toplantı Yönetimi 1/2 gün - 4 saat
YON-42 Durumsal Liderlik 1 gün - 7 saat
YON-43 Yöneticilerin 5 Temel Sorumluluğu 1 gün - 7 saat
YON-44 Büyüme Stratejileri 1 gün - 7 saat
YON-46 Geri Bildirim Verme Teknikleri 1/2 gün - 4 saat
YON-47 Yöneticiler İçin İlişki Yönetimi  
YON-48 Yöneticiler İçin Değişim ve Dönüşüme Uyum Teknikleri 1 gün - 7 saat
YON-49 Yöneticiler İçin Etkili İletişim ve Kişisel İmaj 1 gün - 7 saat
YON-50 Dijital Dönüşümü Yönetme ve Dijitalleşme 1/2 gün - 4 saat
EĞİTİM KODUİNSAN KAYNAKLARI VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİSÜRE
OİK-03 Bireysel Stresi Kontrol Etme ve Aile-İş Yaşam Dengesi 1 gün - 7 saat
OİK-04 Yeni Nesil Motivasyon Teknikleri 1/2 gün - 4 saat
OİK-05 Eğitimcilik Yeteneğini Geliştirme 1 gün - 7 saat
OİK-06 İkna Teknikleri 1 gün - 7 saat
OİK-07 İşverenler Açısından İş Hukuku Uygulamaları Atölye Çalışması 1 gün - 7 saat
OİK-09 Performans Takibi, Ölçümü, Analizi ve Geri Bildirim Verme 1 gün - 7 saat
OİK-10 Organizasyonel Bağlılık Yaratma ve Kurumsal Aidiyet 1/2 gün - 4 saat
OİK-12 Performans Değerlendirme Sistemi Kurulumu 2 gün - 14 saat
OİK-15 Kurumsal ve Bireysel İletişimTeknikleri 1 gün - 7 saat
OİK-18 Etkili Sunum Teknikleri  
OİK-19 Kuşaklar Arası Etkili İletişim 1/2 gün - 4 saat
OİK-21 Zor İnsanlarla İletişim ve İkna Teknikleri  
OİK-25 Etkili İletişimin 10 Alışkanlığı 1 gün - 7 saat
OİK-26 Takım Olabilme ve Takımdaşlık 1 gün-7 saat
OİK-27 Kendine Koçluk 1 gün - 7 saat
OİK-28 Motivasyon ve Olumlu Düşünce 1 gün - 7 saat
OİK-31 Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri 1 gün - 7 saat
OİK-32 Yazılı İletişim ve Raporlama Teknikleri  
OİK-33 İş Yaşamında Profesyonellik 1 gün - 7 saat
OİK-36 YOGA ile İş ve Özel Yaşam Kalitesini Artırma 1 gün - 7 saat
OİK-38 Kendini Keşfet, Sınırları Yok Et 1 gün - 7 saat
OİK-40 İş sözleşmelerinde İşçi ve İşverenin Fesih Hakları 1 gün - 7 saat
OİK-41 İK'cı olmayan yöneticiler için temel İŞ HUKUKU bilgileri 1/2 gün - 4 saat
OİK-46 Personel İşlemlerinde İdari Para Cezaları Önüne Geçme Yöntemleri  
OİK-50 Personel ve Özlük İşlemleri 1 gün - 7 saat
OİK-51 Zaman Yönetimi ve İş Planlaması 1/2 gün - 4 saat
OİK-53 Kurum Kültürünü Geliştirme  
OİK-55 Bireysel Öneri Sistemi Geliştirme ve Uygulama 1 gün - 7 saat
OİK-56 Uygulamalı Eğitimcilik Yeteneğini Geliştirme 2 gün - 14 saat
OİK-ÖZEL 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA UYUM ÇALIŞMALARI 1/2 Gün - 4 Saat
EĞİTİM KODUÜRETİM ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİSÜRE
UKY-01 Depo ve Stok Yönetiminde İzlenebilirliği Sağlama Teknikleri 2 gün - 14 saat
UKY-02 İş ve Zaman Etüdü 1 gün - 7 saat
UKY-04 İleri Düzey SATIN ALMA ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi 2 gün - 14 saat
UKY-05 Etkin Süreç Yönetimi  
UKY-06 Depo ve Stok Yönetimi  
UKY-07 Problem Çözme Teknikleri  
UKY-08 Üretim Süreçlerinde İSRAFI Yok etme “YALIN ÜRETİM” 2 gün - 14 saat
UKY-09 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme 1 gün-7 saat
UKY-10 ISO 9001 Belgesine Sahip İşletmeler İçin Kalite Bilincini Yükseltme 1 gün - 7 saat
UKY-12 İstatistiksel Proses (Süreç) Kontrolü 1 gün - 7 saat
UKY-16 5S "Ayıklama, Düzenleme, Temizleme, Standartlaşma ve Disiplin" 1/2 gün - 4 saat
UKY-22 Üretimde Verim Kayıpları Nasıl Yokedilir? 1 gün- 7 saat
UKY-23 Toplam Verimli Bakım 1 gün-7 saat
UKY-24 Üretim Planlaması, Takibi ve Yönetimi 1 gün - 7 saat
UKY-28 Profesyonel FABRİKA Yönetimi  
UKY-29 Doğru Stok Kodu Oluşturma Ve İzlenebilirliği Artırma Yöntemleri 1 gün-7 saat
UKY-30 Malzeme ve kaynak planlama sistemi kurulumu 1 gün - 7 saat
UKY-32 Mavi Yakalı Çalışanlara Yönelik Problem Çözme Teknikleri 1/2 gün - 4 saat
UKY-35 Üretim Şirketlerinde Reçete Ve Rota Oluşturma 1/2 gün-4 saat
UKY-37 FMEA-Hata Modu ve Etkileri Analizi  
UKY-38 Mavi Yaka Personele Yönelik Kurum Kültürü Geliştirme, İş Disiplini  
EĞİTİM KODUFİNANS VE MUHASEBE EĞİTİMLERİSÜRE
FME-01 Şirketlerde Bütçe Hazırlama ve Uygulama  
FME-02 Finansal Analiz ve Risk Yönetimi 1 gün - 7 saat
FME-03 Finans Dışı Çalışanlar İçin Temel Finansman Bilgileri  
FME-04 Mali Tablolar Analizi  
FME-08 Finans Dışı Çalışanlar İçin Temel Finansman Bilgileri ve Bütçeleme 2 gün - 14 saat
FME-11 Yöneticiler için bilanço okuma ve rasyo analizi 1 gün - 7 saat
FME-14 Maliyet Kontrolü, Takibi ve Yönetimi 1 gün - 7 saat
FME-15 Şirketlerde Bütçe Takibi ve Yönetimi 1 gün - 7 saat
FME-17 Daralan Piyasalarda Ekonomik Verileri Yorumlama 1/2 gün - 4 saat
FME-18 Finansal Okur Yazarlık 1 gün - 7 saat
EĞİTİM KODUSATIŞ VE PAZARLAMA EĞİTİMLERİSÜRE
SPE-02 Profesyonel Müşteri İlişkileri Yönetimi  
SPE-03 Yurt dışı Pazar Araştırma Teknikleri 1 gün - 7 saat
SPE-07 İleri Düzey Satış Teknikleri 1 gün - 7 saat
SPE-08 Doğru Satış-Yüksek Ciro-İyi Kar  
SPE-09 Satış Ekibini Hedefe Kilitleme Yöntemleri 1 gün - 7 saat
SPE-13 Bayi Yönetimi 1 gün - 7 saat
SPE-15 Temel Satış Teknikleri 1 gün - 7 saat
SPE-16 Pazarlamada Farklılık Yaratma ve Yeni Nesil Pazarlama 1 gün - 7 saat
SPE-17 Satış ve Pazarlama Stratejileri 1 gün - 7 saat
SPE-18 Satışta İkna 1 gün - 7 saat
SPE-21 İhracatta Satış ve Pazarlama Teknikleri 1 gün - 7 saat
SPE-22 Satışta Zor İnsanlarla Başa Çıkma 1 gün - 7saat
SPE-29 Kurumsal İtibar Yönetimi 1 gün - 7 saat
SPE-30 Yurt Dışında Yeni Müşteri Bulma ve Hedef Pazar Seçimi 1 gün - 7 saat
SPE-31 Müzakere Teknikleri  
SPE-32 Yeni Nesil Satışın Kuralları 1 gün - 7 saat
SPE-33 Satış Motivasyonu ve Hedef Odaklı Satış 1 gün - 7 saat
SPE-34 B2B Kurumsal Satış Teknikleri  
SPE-35 Çözüm Odaklı Satış  
SPE-37 Müşteri Deneyim Yönetimi 1/2 gün - 4 saat
UZM-11 Pazarlama ve Ürün Yönetimi  
EĞİTİM KODUTEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ EĞİTİMLERİSÜRE
TKE-01 Tekstil ve Konfeksiyonda Verimlilik ve Karlılık Artırma Yöntemleri 1 gün - 7 saat
TKE-02 Konfeksiyon İşletmelerine Yönelik Üretim Planlaması ve Kontrol 1 gün - 7 saat
TKE03 Konfeksiyon İşletmelerinde Tam Zamanında Üretim ve Etkinlik 1 gün - 7 saat
TKE-04 Konfeksiyon Üretiminde Nasıl Başarıya Ulaşılır? 1 gün - 7 saat
TKE-05 Tekstil ve Konfeksiyonda Sürdürülebilirliği Sağlama Yöntemleri 1/2 gün - 4 saat
TKE-06 Tekstil İşletmelerinde Yurt Dışı Satış ve Pazarlama 1 gün - 7 saat
TKE-07 Tekstil İşletmelerine Yönelik ETKİN YÖNETİCİLİK 2 gün - 14 saat
TKE-08 Tekstil işletmelerinde temel yalın üretim teknikleri 1 gün - 7 saat
TKE-09 Hazır Giyimde Temel Üretim Bilgileri ve Tedarik Zinciri Yönetimi 1 gün - 7 saat
EĞİTİM KODUPERAKENDE SEKTÖRÜ EĞİTİMLERİSÜRE
PSE-01 Mağaza İçi Satış Teknikleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi 1 gün - 7 saat
PSE-02 Etkin Mağaza Yöneticiliği 2 gün - 14 saat
PSE-06 Mağazacılık Satış Danışmanlarına Yönelik Satış ve İletişim Teknikleri 1 gün - 7 saat
PSE-07 Perakende Sektöründe İkna Teknikleri 1 gün - 7 saat
EĞİTİM KODUTURİZM VE OTELCİLİK SEKTÖRÜ EĞİTİMLERİSÜRE
OSE-01 Otel İşletmelerinde Satış Teknikleri 1 gün - 7 saat
OSE-02 Otel işletmelerinde performans değerlendirme 1 gün - 7 saat
OSE-03 Otelcilikte profesyonel ekip yönetimi 1 gün - 7 saat
OSE-04 Otel Çalışanlarının İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi 1gün-7saat
OSE-06 Otel Çalışanları İçin Misafir İlişkileri Yönetimi 1/2 gün - 4 saat
OSE-07 Yiyecek İçecek Sektöründe Zor Misafirlerle Başa Çıkma 1/2 gün - 4 saat
OSE-09 Otel Çalışanları İçin Kurum Kültürü Geliştirme ve İş Disiplini 1/2 gün - 4 saat
OSE-10 Otele Gelen Misafirin Gönlünü Fethetme 1/2 gün - 4 saat
OSE-11 Turizm Sektöründe Misafir Memnuniyeti Odaklı Ekip Yönetimi ve Liderlik 1 gün - 7 saat
EĞİTİM KODUSAĞLIK SEKTÖRÜ EĞİTİMLERİSÜRE
SSE-01 Hasta Ve Hasta Yakını Memnuniyetini Artırma 1/2 gün-4saat
SSE-02 Özel Sağlık İşletmelerinde Yönetim Becerilerini Geliştirme 1gün-7saat
SSE-03 Özel hastane yöneticiliği gelişim programı 7 gün - 49 saat
SSE-04 Zor Hasta Ve Hasta Yakınları İle Başa Çıkma 1/2 gün-4saat
SSE-05 Yaş ve Eğitim Düzeyine Göre Hasta ve Hasta Yakını İle İletişim 1/2 gün - 4 saat
SSE-06 Özel Sağlık Sektöründe Satış ve Pazarlama 1 gün - 7 saat
SSE-07 Hasta Ve Hasta Yakını Memnuniyetini Artırma (Hekimlere Yönelik) 1/2 gün-4saat
EĞİTİM KODUBİLİŞİM EĞİTİMLERİSÜRE
EĞİTİM KODUULAŞIM SEKTÖRÜ EĞİTİMLERİSÜRE