Danışmanlık Grubu
Bülent Orta

Bülent Orta / Stratejik Yapılandırma Danışmanı, Partner Danışman

Uzmanlık Alanları: ​

Stratejik yönetim ve stratejik planlamaKurumsallaşma ve yeniden yapılanmaAile anayasası oluşturma,

Aile şirketlerinde kuşak geçişleriAile şirketlerinde haleflik planı yapma, Kurumsal yönetim ve üst kurullar oluşturma, Bağımsız icra/yönetim kurulu üyeliği, Liderlik ve üst yönetici gelişimiKarlılık ve verimlilik artırmaFinansal yönetim ve bütçe oluşturmaPerformans yönetimi, Mavi yakalı kurum kültürü, iş disiplini ve iletişimi, Beyaz yakalı personel kişisel gelişimi, İletişim, beden dili ve takım olabilme

Elif Orta

Elif Orta / Bilgi Sistemleri Süreç Sistem Danışmanı, Partner Danışman

Hasan Talat Dönmez
H.Talat Dönmez / Tekstil Konfeksiyon Sektör Danışmanı, Kıdemli Yetkili Yönetim Danışmanı
Zafer Aycan
Zafer Aycan / Yönetim Danışmanlığı Birim Yöneticisi, Organizasyonel ve Mali Yapılanma Süreç Danışmanı, Yetkili Yönetim Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Mali Yapılanma, Finansal Planlama ve Bütçe, Finansal Raporlama, Mali Tablolar Analizi, Hesap Planı Tasarımı, Maliyet Muhasebesi, Organizasyonel Yapılanma, Süreç İyileştirme ve Yapılanma, Risk Yönetimi

Emre Çakır
Şadiye Kulga
Mga.jpg
Sefa Sefunç
Ali Can Görüldü
Emre Çakır / Organizasyonel ve İK Yapılanma Danışmanı, Yetkili Yönetim Danışmanı

Uzmanlık Alanları: ​

Görev ve iş tanımı hazırlama, İnsan kaynakları uygulamaları, Oryantasyon sistemi, İşe alım ve mülakat, İş akış şeması hazırlama, Kalite yönetim sistemi kurulumu, Kalite dökümantasyonu oluşturma, İş prosedürleri hazırlama ve uygulama, 5S uygulamaları,

Şadiye Kulga / Kişisel Gelişim Danışmanı, Yetkili Yönetim Danışmanı
Uzmanlık Alanları: ​

Stres yönetimi, Koçluk, Motivasyon, İletişim, Takım ruhu oluşturma, Kişilik analizleri, Mutluluk

Mert Görkem Ayaz / Yardımcı Yönetim Danışmanı
Sefa Sefunç / Yardımcı Yönetim Danışmanı
Ali Can Görüldü / Yardımcı Yönetim Danışmanı